Tartalom

Balogh Csilla tudományos segédmunkatárs

Karcag, 1971

Munkahely: SZTE – TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

Email: csillabal(kukac)gmail.com

Végzettség, fokozatok

1995    Szegedi Tudományegyetem, régész – történész

2001    Debreceni Tudományegyetem, ethnográfus

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti program, doktorjelölt

Korábbi munkahelyek

1994–2000      Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Katona József Múzeum, régész, főmúzeológus

2000–2011      Móra Ferenc Múzeum. CSMÖMM, régész, főmúzeológus

Szakmai szervezeti tagság

1999– Ősrégészeti Társaság

2006– Magyar Régész Szövetség

2009– Pulszky Társaság

2012– Magyar Bizantinológiai Társaság

2013– MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport

Nyelvismeret

orosz

angol

török

Oktatási tevékenység

2007–2008/2. szemeszter       Szegedi Tudományegyetem Középkori Magyar Történeti tanszék: Bevezetés a régészetbe (előadás)

2008–2009/2. szemeszter       Szegedi Tudományegyetem Régészeti tanszék: Avar anyagismeret (szeminárium)

Aktuális kutatási témák

•Ember és környezet kapcsolata a maros-mentén a 6–7. században a régészeti leletanyag és interdiszciplínáris kutatások alapján

•A Makó, Mikócsa-halomi kora avar kori temető monografikus feldolgozása

•A Duna–Tisza köze avar kori betelepülése és településtörténete, több avar kori temető komplex feldolgozása

•Avar kori képes szótár (tárgytipológia és nevezéktan)

•A Kárpát-medence avar kori régészeti anyaga

•Az avar–bizánci kapcsolatok

•Az avarok régészeti emlékanyagának keleti kapcsolatrendszere

•Az avarok temetkezési szokásai

Publikációk

Monográfia:

1. Balogh Cs. – P. Fischl Klára: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1. Szeged 2010.

2. Balogh Cs.: Egy falu a sötét időkből. Avar kori település Felgyő-Kettőshalmi dűlőben. Szerk.: Balogh Cs. – Béres M. Szentes 2014, in press.

Könyvrészlet (idegen nyelvű):

1. Balogh, Cs. – Bende, L.: Ausgrabungen von Ferenc Móra (Katalog) In: Die tausend Gesichter von Ferenc Móra. Red.: Balogh, Cs. Szeged 2007, 16–22.

2. Balogh, Cs. – Bende, L.: The excavations of Ferenc Móra (Catalogue). In: The Thousand Faces of Ferenc Móra. Ed.: Balogh, Cs. Szeged 2007, 16–22.

3. Balogh, Cs.: The Avar Cemetery at Felgyő, Ürmös-Tanya. In: Balogh Cs. – P. Fischl K: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 185–382.

4. Balogh, Cs. – P. Fischl, K.: The Excavations at Felgyő (1955–1977). In: Balogh Cs. – P. Fischl K.: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 9–70.

5. Balogh, Cs. – P. Fischl, K.: New excavations at Felgyő, Ürmös-tanya. In: Balogh Cs. – P. Fischl K.: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 427–448.

Könyvrészlet (magyar nyelvű):

1. Balogh Cs.: A szarmaták kora (Kr.u. 10/50–5. sz.). In.: Szentes város helyismereti könyve. Szerk.: Vörös G. Szentes 2000.

2. Balogh Cs. – Bende L.: Móra Ferenc ásatásai (katalógus). In.: Az ezerarcú Móra Ferenc. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2007, 16–22.

3. Balogh Cs. – P. Fischl K.: A felgyői ásatások története (1955–1977). In: Balogh Cs. – P. Fischl K.: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 9–70.

4. Balogh Cs.: Felgyő, Ürmös-tanyai avar kori temető. In: Balogh Cs. – P. Fischl Klára: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából.Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 185–382.

5. Balogh Cs. – P. Fischl K.: Újabb régészeti feltárások Felgyő, Ürmös-tanyánál. — New excavations at Felgyő, Ürmös-tanya. In: Balogh Cs. – P. Fischl Klára: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010, 427–448.

6. Balogh Cs. – Lőrinczy G.: Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázszállító vezeték Csongrád megyei szakaszán, Pusztaszertől Algyőig. In: Pusztaszertől Algyőig. MFMÉ – MonumArch 2 (2010) 9–147.

Tudományos cikk (idegen nyelvű):

1. Balogh, Cs. – Korom, A. – Kóbor, B. – Türk, A.: Eine Scheibenfibel mit Emaileinlage (Einzeltyp) aud der Gemarkung von Kistelek (Kom. Csongrád) (Kistelek, Flur „Gera-föld”, Objekt 216) — Egyedi típusú zománcberakásos korongfibula Kistelek (Csongrád megye) határából (Kistelek-Gera-föld 216. objektum). MFMÉ – StudArch 11 (2005) 37–50.

2. Balogh, Cs.: A Mezőszilas type pendant from Grave 14 of the Mélykút–Sánc-dűlő cemetery. In: Thesaurus Avarorum. Ünnepi kötet Garam Éva 70. születésnapjára. — Festschrift für Éva Garam zum 70. Geburtstag. Szerk.: Rácz Zs. – Vida T. Budapest 2012, 269–287.

Tudományos cikk (magyar nyelvű):

1. Balogh Cs. – Pintér L.: Avar sírok Városföldről. — Awarengräber in Városföld. Cumania 15 (1998) 93–131.

2. Balogh Cs. – Kőhegyi M.: Fajsz környéki avar kori temetők I. A Fajsz-Ártér és a Fajsz-Kétágköz lelőhelyek. — Begrabungsstätten aus der Zeit der Awaren in der Umgebung von Fajsz I. Cumania 16 (1999) 247–290.

3. Balogh Cs.: Az avar kori préselt, lemezes boglárok. — Die awarenzeitlichen gepreβten blechernen Agraffen. MFMÉ – StudArch 6 (2000) 219–235.

4. Balogh Cs. – Kőhegyi M.: Fajsz környéki avar kori temetők II. Kora avar kori sírok Fajsz-Garadombon. — Awarenzeitliche Gräberfelder in der Umgebung von Fajsz. Frühawarenzeitliche Gräber von Fajsz-Garadomb. MFMÉ – StudArch 7 (2001) 333–363.

5. Balogh Cs.: Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez. Előmunkálatok a Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének kérdéseihez. — Archäologische Angaben zur Frühawarenzeitlichen Geschichte des Komitates Bács-Kiskun. Vorarbeiten zu den Problemen der Besiedlung des Donau-Theiß-Zwischenstromlandes in der Frühawarenzeit. MFMÉ – StudArch 8 (2002) 291–339.

6. Balogh Cs.: 10. századi sírok Kiskunfélegyháza környékéről. — Gräber aus dem 10. Jahrhundert in der Umgebung von Kiskunfélegyháza. MFMÉ – StudArch 9 (2003) 283–293.

7. Balogh Cs.: Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás, B. gyakorlótéren. — Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2002. Szerk.: Kisfaludi Júlia. Budapest 2004, 75–83.

8. Balogh Cs.: Késő népvándorlás kori felszíni boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról. In.: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászsági Könyvtár 6. Szerk.: H. Bathó E. – Újváry Z. Jászberény 2006, 212–31.

9. Balogh Cs.: Avar kori kettős- és többes temetkezések a Duna–Tisza közén. — Doppel- und Merhfachbestattungen im Dona–Theiss-Zwischenstromland. Arrabona 44/1 (2006) 41–86.

10. Balogh Cs.: A Kárpát-medencei maszkos veretek. In: Avarok–magyarok–bolgárok. Szerk.: Szondi Gy. Budapest 2009, 129–188.

11. Balogh Cs.: Avar kori ló, lovas és lószerszámos temetkezések a Duna–Tisza közén. — Burials with horse-harness of the Avarian Age in the territory between rivers Danube and Tisza. In: „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Szerk.: Somogyvári Á. – V. Székely Gy. Archaeologica Cumanica 2 (2009) 9–42.

12. Balogh Cs.: Szakmai összefoglaló a régészeti feltárásokról. In: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2009, 2–3.

13. Balogh Cs. – Gulyás Gy. – Sóskuti K.: Bronzkori, vaskori és késő szarmata települések Óföldeák-Űrmösön. In: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2009, 20–21.

14. Balogh Cs. – Paluch T.: Késő szarmata és Árpád-kori településrészlet Makó, Beke-tanyánál. In: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2009, 26–27.

15. Balogh Cs.: Telepek és temetők Makó, Igási járandó I. lelőhelyen. In: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2009, 30–33.

16. Balogh Cs. – Heipl M.: Szarmata temetőrészlet Balástya, Sóspál-halom mellett. Új adatok a Dél-Alföld árokkeretes szarmata temetőihez és a rendellenes temetkezéseihez. — Sarmatisches Gräberfeldteilstück bei Balástya, Sóspál-halom. Neue ergebnisse zu sarmatischen, von einem Graben umgebenen Gräberfeldern, und zu irregulären Bestattungen der südlichen Tiefebene. In: Pusztaszertől Algyőig. MFMÉ – MonumArch 2, Szeged 2010, 149–167.

17. Balogh Cs.: Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból. — Frühawarischer sog. propellerförmiger Gürtelbeschlag aus Grab 3 in Kunpeszér. MFMÉ – StudArch 12 (2011) 257–276.

18. Balogh Cs. – Wicker E.: Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából. In: Thesaurus Avarorum. Ünnepi kötet Garam Éva 70. születésnapjára. — Festschrift für Éva Garam zum 70. Geburtstag. Szerk.: Rácz Zs. – Vida T. Budapest 2012, 551–580.

Konferenciakötet:

1. Balogh Cs.: Előzetes jelentés egy kora bronzkori település feltárásáról Kiskunfélegyháza-Izsáki út lelőhelyen. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1995–1996. Szerk.: Romsics I. – Wicker E. Kecskemét 1997, 49–53.

2. Balogh Cs.: Új adatok az avar kori sírformákhoz a Duna-Tisza közén. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Szerk.: Romsics I. – Wicker E. Kalocsa–Kecskemét 1998, 145–152.

3. Balogh Cs.: Egyedi díszítésű avar edény Kiskunfélegyháza határából. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. Szerk.: Romsics I. – Wicker E. Kecskemét 1999, 145–153.

4. Balogh Cs.: 8–9. századi település Kiskunfélegyháza határában. Régészeti topográfiai adatok az avar kori településtörténethez Bács-Kiskun megyében I. In: A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 8. Találkozójának Előadásai. Szerk.: S. Perémi Á. Veszprém 1999, 111–124.

5. Balogh Cs.: Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland. In.: Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. A népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája. Szerk.: Petercsák T. – Váradi A. Eger 2000, 111–124.

6. Balogh Cs.: A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. — The Late sarmatian settlement at Dusnok. Fort he Sarmatian smoke-houses. In.: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29.) Szerk.: Kiss M. – Lengvári I. Pécs 2001, 27–42.

7. Balogh Cs. – Türk A.: Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról. Múzeumi Kutatások Csongrád megyében 2004. Szeged 2005, 127–137.

8. Balogh, Cs.: Masque-type mounts from the Carpathian Basin. In: Avars, Bulgars and Magyars ont he Middle and Lower Danube. Proceedings of the Bulgarian –Hungarian Meeting, Sofia, May 27–28, 2009. Eds.: L. Doncheva-Petkova – Csilla Balogh – A.Türk. Budapest–Szófia 2014, in press.

9. Balogh Cs.: Orta Tisa bölgesi’nde doğu avrupa bozkir kökenli göçebe bir topluluğa ait bir mezarlik (Makó, Mikócsa-halom, Macaristan). In: XVII. Ortaçağ-türk kazilari ve sanat tarihi araştirmalari sempozyumu (02-05.10.2013 / Istanbul). Istanbul 2014, in press.

Könyvismertetés:

1. Balogh Cs.: Rosner Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd-Bogyiszlói Straße. Monumenta Avarorum Archeologica 3. Hrg.: Garam, É. – Vida, T. Budapest 1999 (165 oldal, 81 tábla, 37 ábra). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 481–486.

Szerkesztői tevékenység

Magyar nyelvű kiadvány:

1. Az ezerarcú Móra Ferenc. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2007.

2. Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szerk.: Balogh Cs. Szeged 2009.

3. Paluch Tibor: Maroslele-Panahát. Egy középső neolit település a kultúrák határvidékén. Szerk.: Balogh Cs. – Lőrinczy G. – Paluch T. MFMÉ – MonumArch 2. Szeged 2011.

4. Balogh Cs.: Egy falu a sötét időkből. Avar kori település Felgyő-Kettőshalmi dűlőben. Szerk.: Balogh Cs. – Béres M. Szentes 2014, in press.

5. Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Anders A. – Balogh Cs. – Türk A. Opitz Archaeologica 6. Budapest 2014, in press.

Kétnyelvű (magyar–angol) kiadvány:

1. Balogh Cs. – P. Fischl Klára: Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szerk.: Balogh Cs. – Türk A. MFMÉ – MonumArch 1, Szeged 2010.

Idegen nyelvű kiadvány:

1. Die tausend Gesichter von Ferenc Móra. Red.: Balogh, Cs. Szeged 2007.

2. The Thousand Faces of Ferenc Móra. Ed. Balogh, Cs. Szeged 2007.

3. Avars, Bulgars and Magyars ont he Middle and Lower Danube. Proceedings of the Bulgarian –Hungarian Meeting, Sofia, May 27–28, 2009. Eds.: L. Doncheva-Petkova – Cs. Balogh – A.Türk. Budapest–Szófia 2014, in press.

Egyéb

2006      kulturális örökségvédelmi szakértő

2012–    múzeumi szakértő