Tartalom

Dr. Geiger János tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Szeged, 1954. szeptember 15.


Munkahely: SZTE – TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
Telefon: (+36-62)-544-893
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SZAKMAI ÉLETRAJZI ADATOK | OKTATÁS | PUBLIKÁCIÓK

 

SZAKMAI ÉLETRAJZI ADATOK

VÉGZETTSÉG, FOKOZAT

 • 2000 - PhD (Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire)
 • 1992 - Simulation techniques -- Nemzetközi továbbképzés, TOTAL, Párizs
 • 1986 - Geological Data Bases. -- Nemzetközi továbbképzés, OXY, Tulsa, Oklahoma
 • 1984 - Egyetemi doktor (Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet: törmelékes kőzetek szemcse-eloszlási viszonyainak vitzsgálata és értelmezése)
 • 1979 - József Attila Tudományegyetem, TTK matematika-földrajz

 

EDDIGI MUNKAKÖRÖK

 • 2004- „A Bodai Aleurolit Formáció minősítését célzó középtávú program” Adatelőkészítési-feldolgozási Munkacsoport vezetője
 • 2004- SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék
 • 1999-2004 - MOL Rt Hazai Kutatás-Termelés Divízió, Műveléselemzés
Művelési főmunkatárs:
 • Tároló kőzettestek szedimentológiai, geomatematikai értékelése
 • Készletbecslés
 • 3D tároló modellezés
 • Sztochasztikus modellek
 • EOR projektek tervezése, értékelése
 • Nemzetközi projektek
 • 1995–1999 MOL Rt Kutatás-Művelési Mérnöki Iroda Rezervoár Geológia

Tárolómodellezési csoport vezető

 • Tároló kőzettestek szedimentológiai és geomatematikai értékelése
 • Készletbecslés
 • 3D tároló modellezés
 • Sztochasztikus modellezés módszetana
 • Részvétel nemzetközi projektekben
 • 1994–1995 MOL Rt Hazai Kutatás-Termelési Divízió,Budapest

A Dél-magyarországi tárolómodellezési csoport vezetője

 • Készletbecslés
 • EOR projektek geológiai előkészítése
 • Sztochasztikus modellezés
 • Vízszintes kutak tervezése
 • 1990–1994 Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet

A Geológiai Elemzési Osztály vezetője

 • Szedimentológiai és geostatisztikai elemzések, módszerek
 • Makroszedimentológiai elemzések
 • Medence analízis
 • 1979–1990 Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet

Geológus, tudományos munkatárs

 • Szedimentológiai és geostatisztikai elemzések, módszerek
 • Makroszedimentológiai elemzések
 • Medence analízis

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1996– Szegedi Tudományegyetem:

 • Földtudományok matematikai alapjai
 • Geomatematika
 • Geostatisztika
 • 3D Modellezés
 • Szedimentológia
 • Üledékföldtan alapjai
 • Üledékes környezetek rekonstrukciója
 • Földtani térképezés - II.
 • Műszaki földtan
 • Szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció a földtudományban

1992–1993 Heineman Oil Technology Ltd(Leoben, Ausztria)

 • Geomatematika, geostatisztika angol nyelvű nemzetközi továbbképzés

 

SZAKMAI SZERVEZETEK

 • 2008- IAMG, tag
 • 2008- Geologica Croatia szerkesztőségi tag
 • 2003- Alkalmazott Geomatematikai Kutatócsoport (SZTE), elnök
 • 2001- Journal of Hungarian Geomathematics, főszerkesztő
 • 2000- A Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai Szakosztályának elnöke
 • 1985-1993 - A Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai Szakosztályának titkára

 

TUDOMÁNYOS DÍJAK

 • 2003 MOL Tudományos Díj (megosztva)

 

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

 • 28 szakmai lapban megjelent dolgozat magyarul vagy angolul
 • 47 konferencia kiadványban megjelent publikáció főként angolul
 • 2 könyv magyarul
 • 3 könyvrészlet angolul
 • 4 jegyzet angolul vagy magyarul

AKTUÁLIS MUNKÁK

 • Folyóvízi üledékes testek felhalmozódási folyamatának 3D modellezése, a szöveti és morfológiai sajátosságok sztochasztikus szimulációjának lehetőségei. Recens üledékek kőzetfizikai és szöveti tulajdonságai közötti kapcsolat mikro-, makro-és megaszedimentológiai léptékben.
 • Üledékes testekben végbemenő felszín- alatti áramlások 3D geológiai modellezése, az áramlási pályák szöveti függése és az ehhez kapcsolódó up-scaling probléma. Környezetvédelmi stratégiák.
 • A Journal of Hungarian Geomathematics főszerkesztője
 • Az SZTE Alkalmazott Geomatematikai Kutatócsoport vezetője

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Szakmai lapokban megjelent publikációk:

 • Füst A.—Geiger J. (2010): Monitoring tervezés és értékelés geostatisztikai módszerekkel-1.:Szakértői véleményen alapuló, ún. igazoló mintázás geostatisztikai támogatása. -- Földtani Közlöny
 • Novak-Zelenika, K.—Malvic, T.—Geiger, J. (2010): Mapping of the late Miocene sandstone facies using indicator kriging. - NAFTA 61 (5) 225-233 (2010)
 • Balázs, B.—Unger, J.—Gál, T.—Sümeghy, Z.—Geiger, J.—Szegedi, S. (2009): Simulation of the urban heat island using 2D surface parameters: empirical modelling, verification and extension. Meteorological Applications. 16. pp. 275-287. (IF: 1.467)
 • Ladányi, Zs.—Rakonczai, J.—Kovács, F.—Geiger. J.—Deák, J.A. (2009): The effect of recent climatic change ont he Great Hungarian Plain. Cereal Research communications. 37. pp.477-480. (IF: 1.09)
 • Benedek, L.- Geiger, J.- Pipicz, V.-Papp, I.-Nagy, Gy.-Tóth-Varga, I.--Ovay, H.M. (2008): Gas supply security r enhanced gas recovery? With adequate reservoir management – No need to choose! - MOL Scientific Magazise. 2008/3. pp.50-63.
 • Janos Geiger-Zoltan Hunyadfalvi-Peter Bogner (2008): Analysis of small-scale heterogeneity in clastic rocks by using computerized X-ray omography (CT) --Engineering Geology. vol103. 3-4. pp.112-118. (IF:1.212)
 • Balázs, B.—Geiger, J.—Sümeghy, Z.(2007): Annual mean uraban heat island vesurs 2D surface parameters: modelling, validation and extension. – Acta Climatologica et chronologica. – Universitas Szegediensis. Tomus 40-41. 2007. 5-15.
 • Gál T.-- Balázs B.- Geiger J.- Sümeghy Z.- Unger J. (2006): Az átlagos maximális városi hősziget-intenzitás modellezése felszínparaméterek felhasználásával Szegeden.-- A környezettudomány elmélete és gyakorlata, Konferencia 2005, Szeged.
 • Geiger J. (2006): Szekvenciális sztochasztikus szimuláció az övzátonytestek kisléptékű heterogenitásának modellezésében.—Földt. Közlöny. 136/4 pp.
 • Rózsavölgyi K.-Geiger J.-Makra L. (2006): Magyarországi szélmező modellezés új megközelítésben.-- Egyetemi meteorológiai füzetek (Meteorological Notes) No.20. 177-182.
 • Unger J.- Gál T.-Geiger J. (2006): A városi felszín és a hősziget kapcsolata Szegeden, 2. rész: a felszíngeometria és a őmérséklet-eloszlás kapcsolata. Légkör 51/4, 8-14
 • Unger J.- Sümeghy Z.- Gál T. - Geiger J. (2006): A városi hősziget intenzitás modellezése felszínparaméterek segítségével, II. rész: matematikai módszerek, eredmények. -- Földrajzi értesítő
 • Gál T.--Balázs B.-Geiger J. (2006): Modelling the maximum development of urban heat island with the application of GIS based surface parameters in Szeged, Part 1: stratified sampling and the statistical. -- Acta Climatologica Univ. Szegediensis 38-39
 • Geiger J.—Mucsi L. (2005): A szekvenciális sztochasztikus szimuláció elpnyei a talajvízszint kisléptékű heterogenitásának térképezésében. – Hidrológiai Közlöny. 85.évf. 2.szám p.37-47.
 • Geiger J. (2004): A pannóniai Újfalui („Törteli”) Formációban levő Algyő-delta fejlődéstörténete – II.: Az Algyő-delta deltasíkjának üledékszerkezeti jegyei – Földtani Közlöny. . 134/1, 55-73 (2004).
 • T. Gál-B. Balázs-J. Geiger (2005): Modelling the maximum development of urban heat island with the application of GIS based surface parameters in Szeged (part 2): Stratified sampling and the statistical model. – Acta Climatologica et Chorologica. Universitatis Szegediensis, Tom 38-39. p.59-69.
 • Mucsi L.—Geiger J. (2004): A talajvízszint sztochasztikus szimulációja egy tiszai övzátony példáján.—II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. szept. 2-4. Szeged. Konferencia kötet. A magyar földrajz kurrens eredményei, CD formátum. Pp. 1851-1874.
 • Geiger J. (2002): A pannóniai Újfalui („Törteli”) Formációban levő Algyő-delta fejlődéstörténete – I.: Az Algyő-delta alkörnyezeteinek 3D modellezése. – Földtani Közlöny. 133/1, 91-112.
 • Kóbor, B.—Geiger, J.—Gössler, W.—Pál-Molnár, E. (2002).: Radioactive characteristics of the Liassic coal of Pécsbánya and effects of its mining on the environment (Mecsek Mts.-South Hungary).—Acta Mineralogica-Petreographica, Szeged. Vol.43. pp.59-63
 • Geiger J.-Komlósi J. (1996) Szedimentológiai geomatematikai 3-D modellező rendszer törmelékes CH-tárolókban. - Kőolaj és Földgáz. 1996/2. Pp. 53—81. Március.
 • Molnár, B.-Geiger, J. (1995) Possibility for subdividing apparently homogeneous depositional sequences by combined use of sedimentological, paleontological and mathemathical methods.- GeoJournal. 36.2/3/1995. Pp. 169-177. (IF: 1.333)
 • Kuhn T.-Komlósi Zs.-Geiger J.-Komlósi J (1991): A kezdeti földtani készlet és a kitermelhető ipari vagyon becslési megbizhatóságának vizsgálata 2.r. - Kőolaj és Földgáz, 24.(124.) évf. 12.szám pp.359-366.
 • Kuhn T.-Komlósi Zs.-Geiger J.-Komlósi J (1991): A kezdeti földtani készlet és a kitermelhető ipari vagyon becslési megbizhatóságának vizsgálata 1.r. Elmélet.- Kőolaj és Földgáz, 24.(124.) évf. 10.szám pp.289-303.
 • Geiger J. (1988): Delta progradációs nagyciklusok az alföldi pannóniai (s.l.) medence feltöltődésében az üledékes kőzettest-morfológiai vizsgálatok alapján. Földt. Közl. 118. 219-238.
 • Geiger, J.-Szederkényi, T. (1984): An attempt for distinction of amphibolites based on statistical analysis of their bulk compisition. - Acta Miner-Petr., Szeged, XXXVI/2. 155-170.
 • Geiger J. (1986): Üledékes homokkőtestek szöveti és morfogenetikai vizsgálata.- Földt. Közl. 116. 249-266.
 • Molnár B.—Geiger J. (1982): Homogénnek látszó rétegsorok tagolási lehetősége szedimentológiai, őslénytani és matematikai módszerek kombinált alkalmazásával. –Földtani Közlöny.
Könyvrészlet
 • Geiger, J.—Gulyás, S.(2005): Crevasse splays: a comparision of modern and fossil (Pannonian s.l.) examples from Hungary, Central Europe. In: Hum, L (et al, eds): Environmental Historical Studies from the Late Tertiary and Quarternary of Hungary.—Dept. of Geology and Paleontology. Univ. Of Szeged. Pp.57-73.
 • Geiger, J. (2005): Sedimentological study of Szőreg-1 reservoir (Algyő Field): a kind of combination of traditional and 3D sedimentological approaches. In: Hum, L (et al, eds): Environmental Historical Studies from the Late Tertiary and Quarternary of Hungary.—Dept. of Geology and Paleontology. Univ. Of Szeged. Pp.25-45.
 • Geiger, J. - Werowszky, P.V. (1992): Geomathematical modelling of a turbiditic reservoir in SE. Hungary. In: Amilcar Soares ed.: Geostatistics Troia'92 vol.1, 311-323, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
Könyv
 • Geiger J. (2007): Geomatematika – JATEPress Kiadó, Szeged, p.116.
 • Geiger J. (2007): Statisztikai alapú földtani mintavétel – JATEPress Kiadó, Szeged, p.102
Jegyzet
 • Geiger J. (2002): Entropy: a natural aspect of rock bodies . – Courses of the Inter University Center on Risk Analysis. Dubrovnik. Pp. 85-106. Inter University Center, Dubrovnik, Croatia.
 • Geiger, J--Kiss,Veres K.-Komlosi,J. (1998): 3d reservoir modeling in the Algyő Field (SE-Hungary) with special emphasize on the depositional environments.-- Courses of the Inter-University Center on 3D Reservoir Modeling. Dubrovnik. pp.67-124. Inter-University Center, Dubrovnik, Croatia.
 • Geiger J. (1990): A geostatisztikai elvei. - OKGT Mérnöktovábbképzés. Jegyzet. P. 110.
 • Geiger J.-Szentgyörgyi K.-Révész I. (1990): Rezervoár szedimentológia .- OKGT Mérnöktovábbképzés. Jegyzet. P. 215.
Konferencia kiadványokban megjelent publikációk
 • Bérczi, I.--Geiger, J.--Gajdos, P.--Papp, S.--Pogácsás, Gy.--Rumpler, J. (1984): Sedimentological investigation of the Neogene sequence of some regional geological profiles through the Hungarian part of the Pannonian Basin -- 27th Int. Geol. Congress. Moscow. Abstracts. II. pp. 19-20.
 • Geiger, J. (1984): Morphogenetic system of the Pannonian s.l. sedimentation in the Great Gungarian Plain. – Proceedings of the XIIth Congr. Of KBGA. Pp.181-196. Cracow.
 • Geiger, J.- Revesz, I. (1987). Genetic model of Post-Sarmatian sedimentation in the Great Hungarian Plain. VIIIth Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. Symposium on European Late Cenozoic Mineral Resources. Budapest 15-22 September 1985. Proceedings. pp 245-251. Műszaki Kiadó.
 • Geiger, J.- Kiss, B. (1987). Computer modeling of some aspects of the Post-Sarmatian sedimentary basin evolution of the Great Hungarian Plain on the scale of micro-, macro-,and mega-sedimentological investigations. COGEODATA Workshop on computerized basin analyses. 10-13 September 1987 Szeged (Hungary).
 • Geiger, J. (1988). Geomathematical interpretation system and its entropy set for the reconstruction of sedimentary basin accumulation on the Great Hungarian Plain. COGEODATA-IAMG Symposium on "Computer applications in resource exploration" 21-23 July 1988, Espoo (Helsinki). Abstracts. pp. 13-15.
 • Geiger, J. (1990): Sedimentological and geostatistical characters of a turbidity rock body in the Southern part of Hungary. – Proceedings AEG. Congress. Florance.
 • Geiger J.-Komlósi J. (1993): 3-D szedimentológiai rezervoár geológiai modell alkotás törmelékes tárolókban. - OMBKE XII. Vándorgyűlés és Kiállítás . Tihany. B2. P.1-11.
 • Geiger J.-Komlósi J. (1995): Első lépések egy integrált szedimentológiai-geomatematikai 3-D modellező rendszer felé törmelékes tárolókban.- A IV: Geomatematikai Ankét előadásai. Pp. 31-47. MFT. Szeged.
 • Geiger, J.-Komlósi, J. (1995): 3-D geological simulation of a deltaic reservoir in Hungary. - AAPG Congress. 1995. Nice.- Proceedings. P. 65-80.
 • Geiger J. (1995): A geomatematika ujabb trendjei különös tekintettel a kőolajföldtani alkalmazásokra..- A IV.Geomatematikai Ankét előadásai. Pp. 23-31. MFT. Szeged.
 • Geiger J.—Komlósi J. (1996): Az algyői Szőreg-1 telep: a klasszikus és a 3-D geológiai modellező rendszerel találkozása. -- OMBKE XIII. Vándorgyűlés és Kiállítás . Tihany. B1. P.15-30.
 • Geiger J.--Komlósi J.—K-né Veres K. (1999): 3D Geological Modell of a Deltaic reservoir-- OMBKE XIVth International Congress and Exhibition. Tihany. B2. pp.1-15.
 • Geiger J. (2000): A geológiai valóság alternatívái.-- A VII.Geomatematikai Ankét előadásai. Szeged.
 • Geiger J. (2001): 3D reservoir modelling in Hungary – Proceedings of The 1st Middle-Eats Oil and Gas Show. Doha, Quatar.
 • Geiger J. (2002): A bizonytalanság megjelenítése a tárolószimulációban.Entropy: a natural aspect of rock bodies . – OMBKE XXVth International Congress and Exhibition. Balatonfüred. B2. CD-ROM.
 • Geiger,J.—Papp,I(2002):3D numerical simulation of a delta-plain reservoir: Algyo Field, Hungary. – Proceedings of the Congress of Technology of Oil and Gas Fields for the Futere. Tripoli, Lybia. CD-ROM.
 • Gulyás, S.-- Geiger, J.-- Tóth, A.-- Szónoky, M.-- Cziczer, I. (2003): The formation of a cravasse splay and its geological and ecological implications after a major flooding event in River Tisza, Hungary. XVIth INQUA Congress, paper 35-12, Reno, USA, 23-30 July, 2003.
 • Kóbor, B.—Geiger, J.—Pál, M.E. (2003): Emvironmental radiological aspects of the coal minin gin Pécsbány (South Hungary).—2nd „Mineral Sciences int he Carpathians” International Conference. Miskolc, March 6-7, 2003. – Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract Series. Vol.1. p52.
 • Palasthy, Gy,--Geiger,J.—Papp, I. (2003): Nomerical simulation of a near-bubble point reservoir in the Algyő Field, South-Hungary. – Proceedings of SPE Congress, Calgary, Canada.
 • Sümegi, P.-- Geiger, J.,-- Magyari, E.-- Gulyás, S.-- Szántó, Zs.-- Tímár, G. (2003): Geohistory of an Upper Weichselian oxbow lake from Hungary (Central Europe). XVIth INQUA Congress, paper 60-24,. Reno, USA, 23-30 July, 2003. Abstract
 • Sümegi P.-- Geiger J.-- Daniel P.-- Timár G.-- Szántó Zs. (2003): A kardoskúti Fehér-tó paleoökológiai vizsgálata (poszter). 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllo, 2003. augusztus 27-29
 • Báródi, T.—Bihari, Zs.—Geiger, J. (2004): Simulation study of a „big gas cap” reservoir; the optimiyation of the production during gas cap recovery. – Technology of Oil and Gas Field. Conference. Tripoli, Libya, 28-30 June 2004. Congress CD
 • Geiger J. (2004): Fejezetek a pannóniai (s.l.) Algyő-delta fejlődéstörténetéből. – HUNGEO 2004. Szeged.
 • Geiger J.—Mucsi L. (2004): A szekvenciális sztochasztikus szimuláció előnyei a talajvízszint felülete kisléptékű heterogenitásának leképezésében. Egy tiszai övzátony példája.—Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése. Egerszalók, 2004.
 • Mucsi L—Geiger J.—Bobvos J. (2005): Vezetékmonitoring és sztochasztikus szimuláció alkalmazása a lyukadás előfordulás kockázatelemzésében. – IX. Geomatematikai Ankét, Mórahalom, 2005. május 20-21.
 • Sümegi P.—Geiger J.—Hunyadfalvi Z. (2005): Integrated geomathematical and sedimentological analyses of a yazoo stream with special emphasize on sedimetary cycles.—IX:Geometamatikai Ankét, Mórahalom, 2005. május 20-21.
 • Gál, T.—Balázs, B.—Geiger, J.—Sümeghy, Z.—Zborai, Z.—Unger, J.(2005): Statistical modelling of the maximum development of urban heat island with surface parameters in a representative sample area of Szeged. – IX. Geomatematikai Ankét, Mórahalom, 2005 május 20-21.
 • Geiger, J. (2005): Geomathematical analyses of CT (computer tomograph) images. – IX: Geomatematikai Ankét. Mórahalom, 2005 május 20-21.
 • Mucsi L.—Geiger J.(2005): Környezeti kockázatelemzés és technológiai fejlesztések a felszín alatti vezetékek környezeti monitoringjában. – Műszaki Térinformatikai Egyesület (GITA) 2005.évi konferenciája. Szeged, 2005. május 12—13. Előadások gyűjteménye. p.44-50
 • Geiger J (2006): A szekvenciális gaussi szimuláció előnyei a CH-tárolók geológiai modellezésében a Tisza-2 telep példáján.— Geofizikai—Földtani—Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás. CD-publikáció. Pp.1-16. Zalakaros. 2006. szeptember 21-23.
 • Geiger J (2006): The behavior of Sequential Gaussian Simulation int he limit – Xth Congress of Hungarian Geomathematics. Mórahalom. 18-20 May 2006. Mórahalom
 • Rakonczai J.—Geiger J. (2006): A Duna-Tisza közi talajvízszint változások földtani és geomorfológiai kapcsolatai.—X.Geomatematikai Anként. 2006. május 18-20. Mórahalom
 • Balázs B--Geiger J--Unger J--Sümeghy Z--Gál T, (2006): Geoinformatikai alkalmazások a hősziget statisztikai modellezésében. --- 3. Magyar Földrajzi Konf, Budapest, CD-publikáció
 • Geiger J. (2006): A szekvenciális gaussi szimuláció előnyei a CH-tárolók geológiai modellezésében a Tisza-2 telep példáján.— Geofizikai—Földtani—Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás. CD-publikáció. Pp.1-16. Zalakaros. 2006. szeptember 21-23.
 • Geiger J (2006): Szekvenciális Gaussi szimuláció kontra krigelés – MFT Geomatematikai Szakosztály előadóülése. Gödöllő. 2006. február 20.
 • Geiger, J (2007): Another way of Handling Uncetrtainty: The Indicator Kringing, -- XIth Congress of Hungarian Geomathematics. – Mórahalom, 2007. május 18-21. Internetes Publikáció
 • Geiger, J.—Sebők, Sz. (2007): CT Data and Lattice Data.—XIth Congress of Hungarian Geomathematics. – Mórahalom, 2007. május 18-21. Internetes Publikáció
 • Mucsi László - Henits László - Geiger János (2007): A városi felszínborítás-változás vizsgálata Szegeden űr- és légifelvételek alapján, XI. Geomatematikai Ankét, Mórahalom, 2007. május 10-11.
 • Fedor, F.--Feurer, V.-Geiger, J.--Menyhei, L.--Szikszai, Zs. (2008): Management of Mission-Critical Information in Bátaapáti LLW/ILW Project, Southern-Hungary.3rd AMIGO Workshop on “Approaches and Challages for the use of geological information in the safety case”, Nancy,
 • Geiger J. (2008): Sztochasztikus szimulációk a monitoring adatok elemzésében --Az MTA Geokémiai Munkabizottság előadóülése. Budapest
 • Geiger, J.--Kiss. V.K.--Sebők, Sz (2008):3D reservoir modelling of an underground gas-storage, Hungary -- XII Congress of Hungarian Geomathematics and the First Congress of Croatian and Hungarian Geomathematics. Mórahalom. Proceedings
 • Geiger, J.--Benedek, K.--Mező, Gy.--Bőthi, Z. (2008): Geomathematical evaluation of a conceptual hydrogeological model in case of Bátaapáti -- XII Congress of Hungarian Geomathematics and the First Congress of Croatian and Hungarian Geomathematics. Mórahalom. Proceedings Geiger J. (2008): Egy földalatti gáztároló 3D geológiai modellezése -- Tudomány Hete, 2008. Szeged.
 • Fedor, F.—Feuer, V.—Geiger, J.—Menyhei, L.—Szikszai, Zs. (2009): Management of Mission-Critical Information in Báatapáti LLW/ILW project, S-Hungary in Approaches and Challenges for the Use of Geological Information. Safety Case for Deep Disposal of Radioactive Waste. 3rd AMIGO Workshop Proceedings. OECD NEA 6417. pp. 198-204
 • Benedek, L.—Dorman, J.—Geiger, J.—Osvay, H.A.—Papp, I.- Udvari, F. (2009): Main reservoir management goals and risks in case of Szoreg-1 UGS field development. SPE VBS GAS STORAGE WORHOP VIENA.2009. Proceedings. pp. 154-16
 • Geiger, J. (2009): Handling uncertainty in geology.XIII. Congress of Hungarian Geomathematics and the II Congress of Croatian and Hungarian Geomathematics. Proceedings. pp. 10-11
 • Geiger, J.—Malvic, T.—Horvath, J,--Novak-Zelenika,K (2010): Statistical characters of relizations derived from sequential indicator simulation—IAMG Proceedings. pp. 1-16. ISBN: 978-963-06-9829-0

Opponált kutatási jelentések (MOL, Rádioaktív hulladékelhelyezés)

 • Geiger J. (2007): A Bátaapáti Nemzeti Rádioaktív Hulladék-Tároló telephelykörnyéki („Far-Field”) vízföldtani modellezés bemenő adatai térbeli kiterjeszthetőségének vizsgálata. – GOLDER ASOCIATES HUNGARY. Adattár. P. 617.
 • Geiger J. (2006): Püspökszilágy: Különböző vizsgálatok matematikai, geostatisztikai feldolgozása – PÜSPÖKSZILÁGYI Rádioaktív HulladékFeldolgozó és Tároló 2006. évi felülvizsgálata. – Mecsekérc Zrt—RHK Kht adattár. P. 230.
 • Geiger J (2005): A BAF-kutatás relációs adatbázisának optimalizása -- A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére alkalmas térrész vagy térrészek, illetve az elhelyezés lehetőségét vizsgáló föld- alatti kutató laboratórium helyének kijelölése a nyugat-mecseki permi aleurolit előfordulási területén” c. projekt. BAF középtávú program. Mecsekérc ZrT—RHK Kht. p. 76 RHK Kht. Adattár
 • Geiger J. (2005): A CT vizsgálatok és a laboratóriumi kőzetfizikai vizsgálatok eredményeinek numerikus kiértékelése (AFENÉBE program rendszer) -- „A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére alkalmas térrész vagy térrészek, illetve az elhelyezés lehetőségét vizsgáló föld- alatti kutató laboratórium helyének kijelölése a nyugat-mecseki permi aleurolit előfordulási területén” c. projekt. BAF középtávú program. Mecsekérc ZrT—RHK Kht. p. 587 RHK Kht. Adattár.
 • Geiger J. (2004): Standardizált Adatelemzés és Gyakorlati Adatelemzési Útmutató – „A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére alkalmas térrész vagy térrészek, illetve az elhelyezés lehetőségét vizsgáló föld- alatti kutató laboratórium helyének kijelölése a nyugat-mecseki permi aleurolit előfordulási területén” c. projekt. BAF középtávú program. Mecsekérc ZrT—RHK Kht. p. 152 RHK Kht. Adattár.
 • Geiger J. (2004): Az adatgyűjtés minőségbiztosítási kézikönyve (Mintázási kézikönyv) – „A magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett üzemanyag kazetták geológiai tárolóban való elhelyezésére alkalmas térrész vagy térrészek, illetve az elhelyezés lehetőségét vizsgáló föld- alatti kutató laboratórium helyének kijelölése a nyugat-mecseki permi aleurolit előfordulási területén” c. projekt. BAF középtávú program. Mecsekérc ZrT—RHK Kht. p. 122 RHK Kht. Adattár
 • Geiger J.—Kiss B.-né (2002): Az algyői Tisza-1 CH telep szedimentológiai és geostatisztikai modellezése valamint készletfelülvizsgálata a 3D áramlási szimuláció számára – MOL Jelentés. Tsz: 174-89. p.215
 • Geiger J.—Kiss B.-né (2001): Az algyői AP-13 CH telep szedimentológiai és geostatisztikai modellezése valamint készletfelülvizsgálata a 3D áramlási szimuláció számára – MOL Jelentés. Tsz: 174-89. p.215
 • Geiger J.—Komlósi J.—Kiss B.-né (1999): Az Algyő-2 CH telep szedimentológiai és geostatisztikai modellezése és rezervoár geológiai felülvizsgálata. – MOL Jelentés. Tsz: 189-74. p.256
 • Geiger J.—Komlósi J. (1997): Az algyői Szeged-3 telep 3D modellezése és készletfelülvitsgálata. – KUMMI Jelentés. P.178. Tsz: 415-45.
 • Geiger J.-Kiss B.-né-Komlósi Zs.- né (1995): Az Algyő-1 telep gázfázisának 3-D rezervoár geológiai modellje. - KUMMI Jelentés. p.60. Tsz.102-324.
 • Geiger J.-Kiss B.-né 1995: Az Algyő-1 telep gázfázisának 3-D rezervoár geológiai modellje a Szeged-1 analógiájának felhasználásával. - KUMMI Jelentés. p.105. Tsz.102-323
 • Geiger J.-Komlósi J. 1993: Az algyői Szeged-1 CH-tároló 3D modellezése és készletfelülvizsgálata. – KUMMI Jelentés. P.142. Tsz.:101-426.
 • Geiger J.-Révész I. 1992: A Tisza-1 telep üledékföldtani viszonyai .- SZKFI Jelentés. p.110 T.sz. 143-22.
 • Geiger J.-Révész I. 1992.: Az Algyő-1 telep DK-i részének szedimentológiai vizsgálata. - SZKFI Jelentés p. 130 Tsz.143-21
 • Geiger J - Komlosi J. (1992): Az Algyő-1 telep DK-i részének rezervoár geológiája.- OGIL Jelentés p. 120. Tsz.143-20.
 • Geiger J.-Révész I.-Kiss B. 1991.: Az Algyő-2 telep DK-i részének szedimentológiai vizsgálata. - SZKFI Jelentés p.115. Tsz 115-31
 • Geiger J. - Komlosi J. (1991): Az Algyő-2 telep DK-i részének rezervoár geológiája.- OGIL Jelentés p. 110. Tsz. 115-30
 • Bérczi I.—Révész I.—Geiger J. (1983): Dél-alföldi pannóniai kőzetek üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai. II. –SZKFI Jelentés. TSZ. 119-71. p.248.

 

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

 • Sztochasztikus szimulációk és alkalmazási lehetőségeik a törmelékes szedimentológiában.
 • A XX.század történelme
 • Vízisportok
 • Kertészkedés