Tartalom

Prof. Dr. Sümegi Pál DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Tapolca, 1960. május 11.

Munkahely: SZTE – TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
Telefon: (+36-62)-544-893
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.SZAKMAI ÉLETRAJZ | OKTATÁS | PUBLIKÁCIÓ


SZAKMAI ÉLETRAJZI ADATOK

VÉGZETTSÉG, FOKOZATOK:

 • 2009 - DSc
 • 1997 - PhD
 • 1997 - Földtudományok kandidátusa („Az Ék-magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti rekonstrukciója és rétegtani értékelése”)
 • 1989 - Egyetemi doktor („A Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finomrétegtani (üledékföldtani, őslénytani, geokémiai) vizsgálatok alapján”. Debrecen, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék)
 • 1986 - Kossuth Lajos tudományegyetem TTK, biológia-földrajz szak

 

EDDIGI MUNKAKÖRÖK

 • 2000 - SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék tanszékvezetője
 • 1992-2000 - Egyetemi adjunktus, KLTE Ásvány és Földtani Tanszék, Debrecen
 • 1991-1992 - véglegesített tanársegéd, KLTE Ásvány és Földtani Tanszék, Debrecen
 • 1986-1991 - szerződéses tanársegéd, KLTE Ásvány és Földtani Tanszék, Debrecen

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 • 2001 – Austrian Academy of Sciences ösztöndíja
 • 2000 – Erasmus ösztöndíj
 • 1999 – Széchenyi professzori ösztöndíj, Erasmus ösztöndíj
 • 1997-1998 – „A magyar vidékért” alapítvány ösztöndíja
 • 1993-1996 – „British Councul-OMFB” ösztöndíj
 • 1993-1994 – K&H „Universitas” ösztöndíj
 • 1992 – Soros Alapítvány ösztöndíja
 • 1989-1990 – K&H „Universitas” ösztöndíja
 • 1984-1985 – Népköztársasági ösztöndíj

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Általános földtan
 • Bevezetés a földtanba
 • Bevezetés a környezeti földtanba
 • Fejezetek a földtanból
 • A Föld és az élet fejlődése
 • Geomorfológia
 • Környezetföldtan
 • Környezettörténet
 • Környezettörténeti laborvizsgálatok
 • Magyarország földtana
 • Műszaki földtan
 • A negyedidőszak földtana és őskörnyezettana
 • Paleoökológia alapjai
 • Régészeti geológia
 • Terepi módszerek a geológiában, mintavétel, dokumentáció
 • A természetvédelem földtani alapjai
 • Geomorfológia

 

SZAKMAI SZERVEZETEK

 • 2001- SZTE TTIK TDK Elnök
 • 2000- A SOOSIANA malakológiai szaklap főszerkesztője
 • 1990- The Holocene lap, Advisory Editor Board tagsága
 • 1990-2000 – KLTE egyetemi TDT elnök
 • 1996-2000 – OTDT Természettudományi Bizottság tagja
 • 1996-2000 – MTA DAB Humánbiológiai MB tagja, a Környezetföldtani és Paleoökológiai MB társelnöke
 • 1995- European Quartermalacologists’ Association tagja
 • 1993-1996 – MTA DAB Paleoökológiai és Természetvédelmi MB társelnöke
 • 1992- Régészeti és Archimetriai Társaság tagja
 • 1991-1993 – MTA DAB Paleoökológiai és Természetvédelmi MB titkára
 • 1986-2000 KLTE Földtudományi Tanszékcsoport TDK felelőse
 • 1984- A Magyar Malakológus Szekció tagja
 • 1982- A Magyarhoni Földtani Társulat tagja

 

KITÜNTETÉSEK

 • 1997 – pro Natura emlékérem
 • 1986 – KLTE TTK Hatvany István emlékérme

 

AKTUÁLIS MUNKÁK

 • Az OTKA támogatásával magyarországi régészeti lelőhelyek feltárása környezetrégészeti és régészeti geológiai módszerekkel. A MTA Régészeti Intézetének Balaton déli partjához kapcsolódó lelőhelyein régészeti geológiai kutatások elvégzése. A NATO for Peace program keretében az ecsegfalvi kora neolit lelőhely környezetrégészeti feltárása. Mezolit és paleolit lelőhelyek (Jászság, Tata, Püspökhatvani), valamint kisméretű üledékgyűjtő rendszerek (tavak, lápok – dunántúli Sárrét, Baláta-tó, Kiri-tó, tiszapüspöki, batidai morotvatavak) quartergeológiai kutatásai, környezetrégészeti adatai alapján a vadászó kultúrák környezetének rekonstrukciója. Neolit- és bronzkori tellkultúrák (Polgár, Fajsz, Gorzsa, Szászhalombatta), valamint középkori lelőhelyek (Esztergom, Szentkirály), valamint a fokgazdálkodás környezettörténeti elemzése. A vizsgálati cél az ember és környezet hosszú távú kapcsolatainak feltárása és modellezése a Kárpát-medencében.
 • Szerbiai, Fruska Gora hegységbeli löszszelvények malakofaunisztikai vizsgálata az újvidéki egyetem munkatársaival. Krolopp Endrével, a MÁFI munkatársával, és Hum Lászlóval (SZTE) magyarországi (Basaharc, Ságvár, Katymár) löszszelvények malakológiai vizsgálata. Horvátországi (Susak-sziget) löszszelvények malakológiai vizsgálata. A vizsgálati cél a pleisztocén végén lejátszódott környezeti és éghajlati változások rekonstrukciója és modellezése a Kárpát-medencében.
 • A hortobágyi paleoszikesedés modellezése Bodor Elvirával (MÁFI) és Szilágyi Gáborral (KKNP) közösen zavartalan magfúrások üledékföldtani és pollenanalitikai feldolgozása alapján.
 • A hajósi és a császártöltési védett lápterületek vegetáció- és faunafejlődésének, a pleisztocén – holocén határeseményeknek a tisztázása komplex paleoökológiai elemzésekkel (Jakab Gusztáv és Magyari Enikő PhD hallgatókkal közös munkában).

 

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

 • 82 publikáció magyarul vagy angolul
 • 2 tankönyv
 • 28 könyvrészlet


FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK (1985-2001 között)

Jegyzetek és könyvek

 • Sümegi P. 2001. A negyedidőszak földtanának és őskörnyezettanának alapjai. JATEPress, Szeged, p.262.

Könyvrészlet

 • NYILAS, I.-SÜMEGI, P. 1991. The Mollusc fauna of the Bátorliget Nature Reserves. pp. 227-236. In: MAHUNKA, S. ed. The Bátorliget Nature Reserves - after forty years, 1990. I. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 497.
 • SZÖŐR, GY.-SÜMEGI, P. BALÁZS, É. 1991. Sedimentological and geochemical facies analysis Upper Pleistocene fossil soil zones discovered in the Hajdúság region, NE Hungary. pp. 47-59. In: PÉCSI, M.-SCHWEITZER, F. eds. Quaternary environment in Hungary. Studies in geography in Hungary 26. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 103.
 • *Hum L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Hum, L. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 47.
 • SZÖŐR, GY.-SÜMEGI, P.-HERTELENDI, E. 1991. New potential in tracing climatic changes in the Quaternary period by malacological and isotope geochemical methods. pp. 61-73. In: Ibid.
 • *Frenzel et al. 1992. Springer Verlag, Berlin.
 • *Fűköh, L. 1992. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 17. p. 104.
 • *Pécsi M. 1993. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • *Kertész R.1994. Móra F. Múzeum Évkönyve, p. 25.
 • *Krolopp E. 1995. Malakológiai Tájékoztató, 13. p. 7.
 • *Engel-Di Maurio, S. 1995. LoessinForm, 3. p. 81.
 • *Fűköh, L. 1996. Zeischtrif für Geomophologie, 110. p.46.
 • *Trunkó, G.-Földvári, G. Z. 1997. Geology of Hungary. Bortraeger Verlag, Berlin.
 • *Fűköh, L. 1998. Malakológiai Tájékoztató, 16. p.17.
 • MOLNÁR A.-SÜMEGI P. 1992. Klasszifikációs és ordinációs módszerek pleisztocén malakológiai zónák lehatárolásához. pp. 37-42. In: SZÖŐR GY. ed. Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások. MTA Debreceni Bizottsága, Debrecen, p. 263.
 • *Tóth, Á. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p.60.
 • SZÖŐR GY.-BARTA I.-BALÁZS É.-SÜMEGI P.-KUTI L. 1992. Az Északkelet-Alföld negyedkori pelites üledékeinek geokémiai fácieselemzése. pp. 45-64. In: Ibid.
 • *Hum, L.-Fényes, J. 1995. Acta Minerologica-Petrographica, 36. p. 89.
 • SZÖŐR GY.-SÜMEGI P.-BALÁZS É. 1992. A Hajdúság területén feltárt felső pleisztocén fosszilis talajok szedimentológiai és geokémiai fácieselemzése. pp. 81-91. In: Ibid.
 • *Hum, L.-Fényes, J. 1995. Acta Minerologica-Petrographica, 36. p. 89.
 • *Borsy Z. 1995. Question Geographicae, Spec. Issue, 4. p. 67
 • SZÖŐR GY.-BALÁZS É.-SÜMEGI P.-SCHEUER GY.-SCHWEITZER F.-HERTELENDI E. 1992. A magyarországi quarter és neogén édesvízi mészkövek termoanalitikai és izotópgeokémiai elemzése, fáciestani és rétegtani értékeléssel. pp. 93-108. In: Ibid.
 • SZÖŐR GY.-BALÁZS É.-CSERHÁTI CS.-DINYA Z.-HERTELENDI E.-SÜMEGI P.-SZANYI J. 1992. Quarter és neogén Mollusca-héjak kemotaxonómiai és paleoökológiai elemzése. pp. 111-181. In: Ibid.
 • *Ilosvay Gy. 1992. Környezetünkért. TTM Kiadványa, Szeged, p.234.
 • SZÖŐR GY.-SÜMEGI P.-HERTELENDI E. 1992. Őshőmérsékleti adatok meghatározása malakohőmérő módszerrel az Alföld felső pleisztocén - holocén klímaváltozásaival kapcsolatban. pp. 183-191. In: Ibid.
 • *Kertész R. 1994. Móra F. Múzeum Évkönyve, p. 25.
 • *Domokos T. 1999. Malacological Newsletter, 17. p. 54.
 • *Újvári G.2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 69.
 • SZÖŐR GY.-SÜMEGI P.-FÉLEGYHÁZI E. 1992. Szeged környéki sekélymélységű fúrások anyagának üledékföldtani, őslénytani vizsgálata, fáciestani és paleoökológiai értékelése. pp. 193-203. In: Ibid.
 • *Újvári G.2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 69.
 • BRAUN M.-LAKATOS GY.-MÉSZÁROS I.-SÜMEGI P.-SZŰCS L.-SZÖŐR GY. 1992. A kállósemjéni Nagy-Mohos láp fejlődéstörténete üledékföldtani, geokémiai, malakológiai és pollenanalitikai vizsgálatok alapján. pp. 205-245. In: Ibid.
 • *Ilosvay Gy. 1992. Környezetünkért. TTM Kiadványa, Szeged, p.234.
 • *Penszka, K.-Turcsányi, G.-Kovács, M. 1994. Botanikai Közlemények, p.81.
 • KROLOPP E.-SÜMEGI P. 1992. A magyarországi löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója Mollusca-fauna alapján. pp. 247-263. In: Ibid.
 • *Sólymos, P.-Nagy, A. 1998. Malakológiai Tájékoztató, 16. 37.
 • *Fűköh, L. 1998. Malakológiai Tájékoztató, 16. p. 18.
 • *Domokos T. 1999. Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 20. p. 9.
 • *Hum, L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Hum, L. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 29.
 • *Újvári G.2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 69.
 • Sümegi P. (1995): Quartermalacological analysis of Late-Pleistocene loess sediment of the Great Hugnarian Plain. In: Fűköh L. & Krolopp E. & Sümegi P. (1995): Quarternary malacostratigraphy in Hungary. Malacological Newsletter. Suppl. 1. Gyöngyös. 219. pp.
 • *Domokos T. 1999. Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 20. p. 9.
 • *Hum L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Hum, L. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 29.
 • *Újvári G.2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 69.
 • *Domokos, T. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p.85.
 • *Járainé-Komlódi, M. 2000. Tilia, 9. p.14
 • Sümegi P. 1998. Az utolsó 15000 év környezeti változásai és hatásuk az emberi kultúrákra Magyarországon. In: Ilon G. ed. A régésztechnikusok kézikönyve. Szombathely, Savaria Kiadványa.
 • *Medzihradszky Zs.-Bölöni J.-Molnár Zs.-Kertész M.-Varga Z.-Debreczy Zs.-Molnár A. 2000. pp. 20-25. In: Molnár Zs.-Kun A. eds. Alföld erdőssztyepp maradványok Magyarországon. WWF Kiadvány, Budapest.
 • Sümegi, P. 1999. Reconstruction of flora, soil and landscape evolution, and human impact on the Bereg Plain from late-glacial up to the present, based on palaeoecological analysis. pp. 173-204. In: Hamar, J. -Sárkány-Kiss, A. eds. The Upper Tisa Valley. Tiscia Monograph Series, Szeged.
 • Deli, T.-Sümegi, P. 1999. Biogeographical characterisation of Szatmár-Bereg plain based on the mollusc fauna. pp. 471-477. In: Hamar, J. - Sárkány-Kiss, A. eds. The Upper Tisa Valley. Tiscia Monograph Series, Szeged.
 • Varga Z.-Borhídi A.-Fekete G.-Debreczy Zs.-Bartha D.-Bölöni J.-Molnár A.-Kun A.-Molnár Zs.-Lendvei G.-Szodfrid I.-Rédei T.-Facsar G.-Sümegi P.-Kósa G.-Király G. 2000. Az erdőssztyepp fogalma, típusai és jellemzésük. pp. 7-19. In: Molnár Zs.-Kun A. eds. Alföld erdőssztyepp maradványok Magyarországon. WWF Kiadvány, Budapest.
 • Molnár Zs.- Fekete G.- Varga Z.- Kun A.-Sümegi P.-Molnár A.-Facsar G.-Szodfrid I.-V.Sipos J. 2000. Az Alföldi erdőssztyeppek típusai. pp. 26-35. In: Molnár Zs.-Kun A. eds. Alföld erdőssztyepp maradványok Magyarországon. WWF Kiadvány, Budapest.
 • Sümegi, P.-Bodor, E. 2000. Sedimentological, pollen and geoarcheological analysis of core sequence at Tököl. pp. 83 – 96. In: Poroszlai, I. –Vicze, M. eds. Szászhalombatta Archaeological Expedition. Archeolinqua Press, Budapest, p.134.
 • *Horváth, A. 2000. Földrajzi Közlemények, pp. 149 – 158.
 • Sümegi, P. 2000. A középkori Kárpát-medence éghajlati és környezeti viszonyai. pp. 9-25. In: Bende, L.-Lőrinczy G. eds. A középkori magyar agrárium. Ópusztaszeri TE KHT Kiadványa, Ópusztaszer.
 • *Polgár Z. 2000. In: Sári Zs. ed. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p.91.
 • Sümegi, P. 2000. “Biharország” környezetrégészeti elemzése. An environmental Archeological Analysis of “Bihar-area”. 7-18. In: Biharország neolitikuma. Régészeti kiállítás katalógusa, Déri Múzeum, Debrecen.
 • Sümegi, P.-Kertész, R. 2000. Az alföldi ember és a folyók hosszútávú kapcsolata I. pp. 133-138. In: Barna G. ed. Társadalom, Kultúra, Természet. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeum Igazgatóság Kiadványa, Szonok.
 • Sümegi P. 2000. Világok közötti kapocs – a Duna-völgy és környezetének szerepe az európai közösségek életében. In: Bálint Cs. ed. Duna menti népek őstörténete. Archeolingua Kiadó, Budapest, in press
 • Kázmér, M.-Mikes, T.-Szűcs, Z.-Krolopp, E.-Sümegi, P. 2000. Faulting and liquefaction of Quaternary sediments (Jenő, Fehér country, Hungary). pp. 1-13. In: Coletingh, S.-Horváth, F.-Bada, G.-Lankreijer, A. eds. Neotectonics and Seismicity in the Alpine-Pannonian Region. European Geophysical Society, Memoir Series, 1. (in press)
 • Sümegi, P. 2000. Negyedidőszaki paleoökológia szerepe a magyarországi lápok vizsgálatában. pp: 13-26. In: Szurdoki, E. (szerk.) Tőzegmohás élőhelyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem, CEEWEB Munkacsoport, Miskolc.
 • Magyari E.- Jakab G. - Sümegi P. - Rudner E. - Molnár M. 2000. Paleobotanikai vizsgálatok a keleméri Mohos-tavakon. pp: 101-131. In: Szurdoki, E. (szerk.) Tőzegmohás élőhelyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem, CEEWEB Munkacsoport, Miskolc.
 • Sümegi P. - Kertész R. – Hertelendi E. 2000. Negyedidőszak végi éghajlati változások rekonstrukciós lehetőségei és kapcsolatuk az emberi közösségekkel a Kárpát-medencében. In: Poroszlai I.-Vicze M. eds. Környezetrégészet. SAX Továbbképzés anyaga. Archeolinqua Kiadó, Budapest (megjelenés alatt)
 • Sümegi, P. – Rudner, E. – Beszeda, I. 2000. Stratigraphical and palaeoecological investigation of the fossil soil comprising Upper Palaeolithic tools at Bodrogkeresztúr – Henye. pp. 217-220. In: T. Dobosi, V. ed. Bodrogkeresztúr – Henye (NE Hungary) Upper Palaeolithic site. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.
 • *Járainé-Komlódi, M. 2000. Tilia, 9. p. 30.
 • Sümegi P. - Kertész R. – Rudner, Z.E. 2000. Az őskörnyezet változásai és az ember környezet átalakító szerepe. In: Vissy Zs. ed. Magyar Régészet 2000 (megjelenés alatt)

 

Külföldi szakcikkek:

 • HERTELENDI, E.-SÜMEGI, P.-SZÖŐR, GY. 1992. Geochronologic and paleoclimatic characterization of Quaternary sediments in the Great Hungarian Plain. Radiocarbon, 34. pp. 833-839.
 • *Goodfriend, G.A. 1992. Quaternary Science Review, 11. p.666.
 • *Dergacsev, V.-Kristyakov, V.1996. Radiokarbon, 37. p.419.
 • *Kiss, É. 1994. Földrajzi Értesítő, 61. p.135.
 • *Járainé-Komlódi, M. 2000. Tilia, 9. p. 7.
 • KROLOPP, E.-SÜMEGI, P. 1993. Pleistocene Vertigo species from Hungary. Scripta Geologica, Special Issue 2, pp. 263-268.
 • *Meng, S. 1995. Veröff. Naturkundemuseum Erfurt. p.159.
 • *Hum L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Domokos T. 1999. Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 20. p. 9.
 • *Hum, L. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 44.
 • KROLOPP, E.-SÜMEGI, P. 1995. Palaeoecological reconstruction of the Late Pleistocene, Based on Loess Malacofauna in Hungary. GeoJournal, 26. pp. 213-222.
 • *Püspöki Z. 1995. KLTE Meteorológiai Tanszék Kiadványa, Debrecen.
 • *Rousseau, D.D. 1999. Proceeding of Loessfest, Heidelberg, p. 246.
 • *Hum L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Domokos T. 1999. Malacological Newsletter, 17. p. 54.
 • *Medzihradszky Zs.-Bölöni J.-Molnár Zs.-Kertész M.-Varga Z.-Debreczy Zs.-Molnár A. 2000. In: Molnár Zs.-Kun A. eds. WWF Kiadvány, Budapest.
 • *Hum, L. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p. 29.
 • *Tóth, Á. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p.60.
 • WILLIS, K.J.-SÜMEGI, P.-BRAUN, M.-TÓTH, A. 1995. The Late Quaternary environmental history of Bátorliget, N.E. Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 118. pp. 25-47.
 • *Medzihradszky Zs. 1996. Földrajzi Közlemények, 46. p. 181.
 • *Jakab G. 1998. Kitaibelia, 3. p. 137.
 • *Garder, A. 1998. Documenta Praehistorica, 24. p. 130.
 • *Kalicz, N. et al. 1998. Documenta Praehistorica, 25. p.156
 • *Medzihradszky Zs.-Bölöni J.-Molnár Zs.-Kertész M.-Varga Z.-Debreczy Zs.-Molnár A. 2000. In: Molnár Zs.-Kun A. eds. WWF Kiadvány, Budapest.
 • *Horváth, A. 2000. Földrajzi Közlemények, pp. 149 – 158.
 • WILLIS, K.J.-BRAUN, M.-SÜMEGI, P.-TÓTH A. 1997. Does soil change cause vegetation change or vice-versa? A temporal perpective from Hungary. Ecology, 78. 740-750.
 • *Huggett, P.S. 1997. Environmental Change. Routledge Press, London.
 • *Robert, N. 1998. The Holocene, An Environmental History. Blackwell Press, London.
 • *Garder, A. 1998. Documenta Praehistorica, 24. p. 130.
 • *Járainé-Komlódi, M. 2000. Tilia, 9. p.14
 • WILLIS, K.J.-SÜMEGI, P.-BRAUN, M.-BENNETT, K.D.-TÓTH, A. 1998. Prehistoric land degradation in Hungary: who, how and why ? Antiquity, 72. 101-113.
 • *Kalicz, N. et al. 1998. Documenta Praehistorica, 25. p.156
 • *Horváth, A. 2000. Földrajzi Közlemények, pp. 149 – 158.
 • SÜMEGI, P.-HERTELENDI, E. 1998. Reconstruction of microenvironmental changes in Kopasz Hill loess area at Tokaj (Hungary) between 15.000-70.000 BP years. Radiocarbon, 40. 855-863.
 • *Hum L. 1998. PhD értekezés, JATE, Szeged
 • *Szöőr Gy. 2000. In: Fábián-Tóth eds. Geokronológiai és domborzatfejlődés, Pécs, p. 167.
 • *Pinczés Z. 2000. In: Fábián-Tóth eds. Geokronológiai és domborzatfejlődés, Pécs, p. 136.
 • *Tóth, Á. 2000. Malakológiai Tájékoztató, 18. p.60.
 • Magyari, E.-Jakab, G.-Rudner, E.-Sümegi, P. 1999. Palynological and plant macrofossil data on Late Pleistocen short term climatic osscilations in North-east Hungary.Acta Palaeobotanica, Supplement, pp. 491 – 502.
 • SÜMEGI, P.-Kertész, R.-HERTELENDI, E. 1999. Environmental Change and Human Adaptation in the Carpathian Basin at the lateglacial/postglacial transition. British Archaeological Report, (in press)
 • *T.Dobosi, 1999. Folia Quaternaria, 70. p. 305.
 • Willis, K.J.-Rudner, E.-Sümegi, P. 2000. The full-glacial forests of central and southeastern Europe: Evidence from Hungarian palaeoecological records. Quaternary Research, 53. pp. 203-213.
 • *Carcaillet, I.J.-Vernet, J. 2000. Quaternary Research, 53. p.405.
 • *Járainé-Komlódi, M. 2000. Tilia, 9. p.24.
 • Hum, L. – Sümegi, P. 2000. Cyclic Climatic Records in Loess-Palaeosol Sequences in Southeastern Transdanubia (Hungary) on the Basis of Sedimentological, Geochemical and Malacological Examination. Geolines, 11. pp. 99-101.
 • Sümegi, P.-Krolopp, E. 2000. Quaternary Malacological Analyses for Modelling of the Upper Weichselian Palaeoenvironmental Changes in the Carpathian Basin. Geolines, 11. pp. 139-142.
 • Rudner, E. – Sümegi, P. 2000. Recurring taiga forest steppe habitats in the Carpathian Basin in the Upper Weichselian. Quaternary International, 76/77. pp. 177-189.
 • Sümegi, P.-Rudner, E. 2000. In situ charcoal fragments as remains of natural wild fires of the Upper Würm in the Carpathian Basin. Quaternary International, 76/77. pp.165-176.
 • Whittle, A.-Sümegi, P.-Willis, K. 2000. On the waterfronts: Early Neolithic environments of the Great Hungarian Plain. Antiquity, 75. (in press)
 • Magyari, E.-Sümegi, P.-Braun, M.-Jakab, G. 2000: Retarded hydrosere: anthropogenic and climatic signals in a Holocene raised bog profile from the NE Carpathian Basin. Journal of Ecology (in press).
 • Sümegi, P.-Krolopp, E., 2000, Palaeoecological reconstruction of the Ságvár-Lascaux interstadial. pp. 103-112. In: Mester, Zs. and Ringer, Á.. eds. A la recherche de l'Homme Préhistorique, ERAUL 95, Liège.
 • Markovits, C.B. – Kukla, G. – Sümegi, P. – Milkovits, L. – Jovanovits, M. – Gaudenyi, T. 2000. The Last Glacial Cycle Paleoclimatic Record of Ruma Loess Section (Vojvodina, Yugoslavia). Zbornik Radova, 30. pp. 5-13. (in Serbian with English summary)
 • Markovits, C.B. –Sümegi, P. – Krolopp, E.-Milkovits, L. . – Gaudenyi, T. – Jovanovits, M. 2000. The Loess exposure at Miseluk. Zbornik Radova, 30. pp. 14 - 19. (in Serbian with English summary)
 • Magyari, E. –Sümegi, P.-Horváth, K.-Molnár, M.-Erdey, Zs. 2001. Pollen taphonomy in two cutoff channels of the Eastern Great Hungarian Plain. J. Quaternary Sciences, (in press)