Tartalom

In Memoriam - Dr. Krolopp Endre, Címzetes egyetemi tanár, MTA doktora

Pozsony, 1935 - 2010

 

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • Sümegi P. – Krolopp E. – Rudner E. 2002. Negyedidőszak végi őskörnyezeti változások a Kárpát-medencében térben és időben. – Földtani Közlöny, 132 (különszám), pp. 5-22.
 • Sümegi, P. – Krolopp, E. 2002. Quatermalacological analyses modeling of the Upper Weichselian palaeoenviromental changes in the Carpatian Basin. – Quaternary International, 91. pp. 53-63.
 • Krolopp E. – Sümegi P. 2002. A ságvári lösz-rétegsor csigafaunája. – Malakológiai Tájékoztató, 20. pp. 7-14.
 • Krolopp E. 2002. Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból. – Földtani Közlöny, 132. pp. 89-94.
 • Sümegi, P. – Krolopp, E. 2001. Quaternary malacological analysis for modelling of the Upper Weichselian palaeoclimatic changes in the Carpatian Basin. – Abstracts Word Congress of Malacology 2001. p. 345.
 • Krolopp E. 2001. A tápiósülyi (=Sülysáp) felső-pleisztocén csigafauna. – Malakológiai Tájékoztató 19. pp. 29-35.
 • Krolopp E. 2001. A Kovácsnészénájai-Kis-Füstös-lik anyagának kvartermalakológiai vizsgálata. – Folia Comloensis, 10. pp. 77-78.
 • Sümegi P. – Krolopp E. 2000. A Kárpát-medence őskörnyezeti állapota a felső-würm egy éghajlati eseménye során. II. rész. – Soosiana, 22. pp 31-48.
 • Sümegi P. – Krolopp E. 2000. A Kárpát-medence őskörnyezeti állapota a felső-würm egy éghajlati eseménye során. I. rész. – Soosiana, 21. pp. 25-49.
 • Markovits, C. B. – Sümegi, P. – Krolopp, E. – Milkovits, L. – Gaudenyi, T. – Jovanovits, M. 2000. The Loess Exposure at Miseluk. – Zbornik Radova, 30. pp.14-19.
 • Sümegi, P. – Krolopp, E. 2000. Quaternary Malacological Analyses for Modelling of the Upper Weichselian Palaeoenvironmental Changes in the Carpatian Basin. – Geolines, 11. pp. 139-142.
 • Krolopp E. 2000. Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Villányi-hegységből. – Malakológiai Tájékoztató, 18. pp. 51-58.
 • Krolopp, E. – Sümegi, P. 2000. Pleistocene Vertigo species in Hungary. – Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1994-1995-ről /I-II. pp. 177-189.
 • Sümegi, P. – Krolopp, E. 2000. Palaeoecological reconstruction of the Ságvár – Lascaux interstadial (Upper Weichselian). – ERAUL, 95. pp. 103-112.
 • Krolopp E. – Varga A. 1999. In memoriam Dr.Pintér István (1911. V. hó. 28. – 1998. I. 30.). – Malakológiai Tájékoztató, 17. pp. 5-7.
 • Fűköh, L. – Krolopp, E. – Sümegi, P. 1998. Evolution and biostratigraphic ranges of the Quaternary molluscan fauna in central Europe. – Abstracts of the Word Congress of Malacology, Washington, DC. p. 109.
 • Sümegi P.- Krolopp E. – Hertelendi E. 1998. A Ságvár – Lascaux interstadiális paleoökológiai rekonstrukciója. – Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, 24, 1996/97. Pp. 165-180.
 • Kaiser M. – Krolopp E. – Scharek P. 1998. Adatok a Duna-hordalékkup és teraszok kapcsolatához Győr környékén. – Földatani Közlöny, 128. pp. 519-530.
 • Császár G. - Galácz A. - Haas J. - Hámor G. - Kecskeméti T. – Knauer J. – Korpásné Hódi M. – Krolopp E. – Nagymarosi A. – Szederkényi T. 1998. A hazai földkéreg rétegtani tagolásának helyzete. – Földtani Közlöny, 128. pp. 99-121.
 • Domokos T. - Krolopp E. 1997. A Mindszent melletti Koszorúhalom és Szöllő-part negyedidőszaki képződményei és Mollusca-faunájuk. - Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis. 22. Pp. 25-41.
 • Krolopp, E. 1997. Die Molluskenreste aus dem unterpeistozän von Untermassfeld. In: Ralf – Dietrich Kahlke (ed.): Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen). Teil 1. – Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 40. pp. 71-75.
 • Krolopp E. 1996. Jégkorszaki csigák. – In: Hazslinszky T. (szerk.): Solymári-Ördöglyuk. pp. 28-29.
 • Krolopp E. 1996. A Gastrocopta moravica (Petrbok, 1959) újra megtalált holotípusa - Malakológiai Tájékoztató, 14. pp. 5-6.
 • Krolopp E. – Sümegi P. – Kuti L. – Hertelendi E. – Kordos L. 1995. Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. – Földtani Közlöny, 125. pp. 309-361.
 • Sümegi P. - Krolopp E. 1995. A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója Mollusca-fauna alapján. - Földtani Közlöny, 125. pp. 125-148.
 • Sümegi, P. - Krolopp, E. 1995. Late Quaternary paleoecology and historical biogeography of Hungary based on quartermalacological and radiocarbon analyses. - Abstract 12th International Malacological Congress, Vigo, pp. 330-331.
 • Krolopp E. - Scheuer Gy. - Schweitzer F. 1995. A kelet-gerecsei Kő-hegy (Köles-hegy) travertino takarójának kora. - Földrajzi Közlemények, 119 (43). pp. 35-42.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. 1995. Palaeoecological Reconstruction of the Late Pleistocene, Based on Loess Malacofauna in Hungary. - GeoJournal, 32. pp. 213-222.
 • Krolopp, E. 1995. Biostratigraphic division of Pleistocene formations in Hungary according to their mollusc fauna. In: Fűköh, L. (ed.): Quaternary Malacostratigraphy in Hungary. - Malacological Newsletter, Suppl. 1. pp. 17-78.
 • Jánossy D. - Krolopp E. 1994. Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a győrújfalui kavicsbányából. - Földtani Közlöny, 124. pp. 403-440.
 • Krolopp E. 1994. A Neostyriaca génusz a magyarországi pleisztocén képződményekben. – Malakológiai Tájékoztató, 13. pp. 5-8.
 • Krolopp E. 1994. Andor Richnovszky (1932-1993). Dr. Rchnovszky Andor (1932-1993). - Soosiana, pp,21-22.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. 1993. Pleistocene Vertigo species from Hungary. - Scripta Geologica, Special Issue 2. pp. 263-268.
 • Krolopp, E. 1993. Mollusc fauna from the Palaeolithic site at Mogyorósbánya. In: Dobosi, V. T.: A new Upper Palaeolithic site at Mogyorósbánya. - Communicationes Archaeologicae Hungariae, p. 17.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. 1993. Vertigo modesta (Say), Vertigo geyeri (Lindholm, 1925) and Vertigo genesii (Gredler, 1856) species in Pleistocene formations of Hungay. - Malakológiai Tájékoztató, 12. pp. 9-14.
 • Krolopp E. - Fűköh L. 1993. In memoriam Dr. Richnovszky Andor (1932-1993). - Malakológiai Tájékoztató, 12. pp. 5-8.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1992. A Kálmán-réti-zsomboly holocén üledékeinek malakológiai vizsgálata. - Malakológiai Tájékoztató, 11. pp. 37-43.
 • Krolopp, E. 1992. The Pleistocene mollusc fauna of the Bükk Mountains. - Abstracta Botanica, 16. 2. pp. 95-100.
 • Kordos L. - Krolopp E. 1992. A Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményi katalógusának 1. kötete: Vas megye. - Savaria, 20/2. pp.145-147.
 • Krolopp E. - Sümegi P. 1992. A magyarországi pleisztocén Vertigo fajok elterjedése. - Folia Historica-naturalia Musei Matraensis 17. pp.85-96.
 • Krolopp E. - Sümegi P. 1992. A magyarországi pleisztocén képződmények Vertigo fajai és meghatározásuk. - Malakológiai Tájékoztató, 11. pp. 27-36.
 • Domokos T. - Krolopp E. - Szónoky M. 1992. A békéscsabai téglagyár II. és III. sz. bányaterületének üledéktani, malakológiai és őslénytani vizsgálata. – Alföldi Tanulmányok 1990-91, 14. pp. 51-74.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. – Molnár A. 1992. Pleistocene Vertigo species from Hungary. - Abstracts of the Eleventh International Malacological Congress, Siena, Italy, p. 121.
 • Krolopp E. - Sümegi P. 1992. A magyarországi löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója Mollusca fauna alapján. In: Szöőr Gy. (szerk.): Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, pp. 247-263.
 • Krolopp, E. 1992. Charakterzüge und Entwicklung der ungarischen quartären Molluskenfauna. - 62. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, (Abstract). p. 22.
 • Krolopp E. 1992. Negyedidőszaki sztratotípusaink Mollusca-faunája. Solymári Ördög-lyuk-barlang. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1990-ről, pp.527-533.
 • Krolopp, E. 1991. Malacological analysis of the loess from the archaeological site at Esztergom-Gyurgyalag.. - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 43. pp. 257-259.
 • Jaskó S. - Krolopp E. 1991. Negyedidőszaki kéregmozgások és folyóvizi üledékfelhalmozódás a Duna-völgyben Paks és Mohács között. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1989-ről, pp. 65-84.
 • Kordos L. - Krolopp E. 1991. Somogy, Kőröshegy, téglagyár. - Magyarország geológiai alapszelvényei, Budapest. pp. 1-4.
 • Kordos L. - Krolopp E. 1991. Mezőföld, Kisláng, alsó-pleisztocén sztratotípus lelőhely. - Magyarország geológiai alapszelvényei, Budapest. pp. 1-4.
 • Krolopp E. 1991. Gerecse, Süttő, Diósvölgyi-bánya. - Magyarország geológiai alapszelvényei, Budapest. pp. 1-4.
 • Krolopp E. - Varga A. 1991. A Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) újra felfedezett lelőhelye (Mollusca: Pomatiasidae). - Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 95-103.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. 1991. Dominance level of the species Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) a biostratigraphical and paleoecological key level for the Hungarian loess sediments of the Upper Würm. A Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) faj dominanciaszintje: a magyarországi felső-würm löszös üledékek biosztratigráfiai és paleoökológiai vezetőszintje. - Soosiana, 19. pp. 17-23.
 • Krolopp E. 1990. Az őslénytani oktatás története a szegedi József Attila Tudományegyetemen. - Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 1985-86. 12. pp.164-167.
 • Krolopp E. - Varga A. 1990. Az Alpokalja malakológiai kutatásának adatai. - Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 77-98.
 • Krolopp, E. 1990. Kontinentale Molluskenfauna der pontische Bildungen Ungarn. In: Stefanovics, P. (ed.): Chronostratigraphy und Neostratotypen, 8. Pliozän 1. Pontien, pp. 668-672
 • Krolopp, E. 1990. Molluscan fauna from Vértesszőlős. In: Kretzoi - Dobosi (ed.) Vértesszőlős - Site, Man and Kulture. pp. 163-182. Akadémiai Kiadó, Bp.
 • Krolopp, E. - Sümegi, P. 1990. Vorkommen von Vestia turgida (ROSSMÄSSLER, 1836) in den pleistozänen Sedimenten Ungarns. A Vestia turgida (ROSSMÄSSLER, 1936) elfordulása a magyarországi pleisztocén üledékekben. - Soosiana, 18. pp. 5-10.
 • Krolopp, E. 1990. Die Molluskenfaunen der unterpleistozänen Fundstellen Ungarns. - Quartärpaläontologie, 8. pp. 125-130.
 • Kordos L. - Krolopp E. 1990. Alsó-pleisztocén puhatestű és gerinces fauna a Kisalföldről (Halászi, Arak 1. sz. fúrás). - Földtani Intézet Évi Jelentése 1988-ról, I. pp. 235-244.
 • Domokos T. - Kordos L. - Krolopp E. 1989. A bélmegyeri Csömöki-domb földrajzi viszonyai, holocén Mollusca és gerinces faunája. - Alföldi Tanulmányok, 13. pp. 85-103.
 • Krolopp E. - Schweitzer F. - Hably L. - Skoflek I. - Kordos L. 1989. (1991) Az egri pleisztocén édesvizi mészkő geomorfológiai, paleohidrológiai és őslénytani vizsgálata. - Földtani Közlöny, 119. pp. 5-29.
 • Krolopp, E. 1989. Regionale Gepräge in der Verbreitung der pleistozänen Molluskenarten in Ungarn. - Abstract 10th International Malacological Congress. Tübingen 1989, p.139.
 • Krolopp E. - Szónoky M. 1989. Nagykunsági felszínközeli negyedidőszaki képződmények üledéktani és paleoökológiai vizsgálata. - Alföldi Tanulmányok, 13. pp. 25-46.
 • Krolopp E. 1989. A madarasi téglagyári löszfeltárás malakológiai vizsgálata. - Cumania, 11. pp. 13-27.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1989. Gebhardt Antal pleisztocén malakológiai anyagának reviziója és értékelése. - Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 33. (1988). pp. 43-51.
 • Krolopp E. 1988. Új lengyel malakológiai folyóirat: Folia Malacologica. - Malakológiai Tájékoztató, 8. p. 38.
 • Krolopp E. 1988. Pleistocén csigafaunánk új faja: Trichia edentula (Draparnaud). - Malakológiai Tájékoztató, 8. pp. 9-10.
 • Krolopp, E. 1988. Distribution of some Pleistocene mollusc species in Hungary. - Paleogeography of Carpathian Regions. Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, pp. 59-63.
 • Krolopp E. 1988. Puhatestűek - Mollusca. In: Jermy T. - Balázs K. (ed.): A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1. pp. 155-168.
 • Krolopp E. 1987. Mollusca-fauna vizsgálatok egy vaskori telepen (Sopron-Krautacker). - Praenorica. Folia Historico naturalia, 2. pp. 39-40.
 • Krolopp, E. 1987. History of teaching palaeontology at the University of Szeged. - Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue, pp. 65-68.
 • Krolopp, E. 1987. Quaternary malacological research in Hungary between 1982-1985. - Pleistocene environment in Hungary, pp. 121-129.
 • Kónya, Z. - Krolopp, E. - Sónoky, M. 1987. Sedimentological and paleoecological investigation of alluvial (infusion) loesses and their underlying beds in the Great Hungarian Plain (Hungary). - Pleistocene Environment in Hungary, pp. 103-120.
 • Krolopp E. 1987. A magyarországi kunsági és balatoni (pannóniai s.1.) emeletbeli képződmények szárazföldi puhatestű faunája. - Földtani Intézet Évkönyve, 69. (Kunsági emelet). pp. 383-391.
 • Barabás I. - Kordos L. - Krolopp E. 1986. A Cegléd 10/a jelzésű nagy átmérőjű vízkutató fúrás földtani és őslénytani értékelése. - Hidrológiai Közlöny, 64. pp. 275-281.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1986. Adatok a bükk-hegységi Csunya-völgy és környékének holocén Mollusca-faunájához. - Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 11. pp. 1-6.
 • Franyó F. - Elek I. - Ravasz Cs. - Krolopp E. - Széles M. 1986. A dánszentmiklósi K-338.sz. (802,3 m-es) fúrás földtani eredményei. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1984-ről, pp. 301-318.
 • Krolopp E. 1986. Magyar kvartermalakológiai bibliográfia készül. - Malakológiai Tájékoztató, 6. pp. 59-61.
 • Krolopp, E. 1986. Procedings of the Eight International Malacological Congress Budapest 1983. Szerk.: Pintér L. - Természettudományi Múzeum Budapest, 1986. pp. 1-342 + XVIII. (könyvismertetés). - Soosiana, 14. pp. 59-60.
 • Krolopp, E. 1986. Bürk, R., Jungbluth, J. H. (1985): 140 Jahre Molluskenkunde im deutschsprachigen Raum 1844-1984. - Természettudományi Múzeum, Budapest, 1985. pp. 1-348. (könyvismertetés). - Soosiana, 14. pp. 55-57.
 • Krolopp E. 1986. Marstoniopsis scholtzi (A.Schmidt 1856) a magyarországi holocén üledékekből. - Soosiana, 14. pp.7-13.
 • Fűköh, L. - Krolopp, E. 1986. Holocene lacustrian fauna from Sárrét, Hungary. Procedings 8th International Malacological Congress Budapest 1983, pp. 85-86.
 • Krolopp, E. 1986. Bericht über die quartärmalakologischen Forschungen in Ungarn. - Procedings 8th Internatinal Malacological Congress Budapest l983, pp. 139-141.
 • Krolopp, E. 1986. Gastrocopta-Arten aus den Pleistozänenbildungen Europas. – Procedings 8th International Malacological Congress Budapest 1983, pp. 137-138.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1985. A Kőlyuk II-barlang (Hillebrand Jenő-barlang) csigafaunája. - Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp.17-24.
 • Krolopp E. 1985. Az egri édesvizi mészkő rétegsor pleisztocén Mollusca-faunája. - Malakológiai Tájékoztató, 5. pp.5-8.
 • Fűköh, L. - Krolopp, E. 1985. Verzeichnis der holozänen Mollusken Ungarns. A magyarországi holocén Mollusca-fajok jegyzéke. - Soosiana, 13. pp.145-146.
 • Jerem E. - Facsar G. - Kordos L. - Krolopp E. - Vörös I. 1985. A Sopron-Krautackeren feltárt vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata. II. - Archeológiai Értesítő, 112. pp. 3-24.
 • Jerem E. - Facsar G. - Kordos L. - Krolopp E. - Vörös I. 1984. A Sopron-Krautackeren feltárt vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata. I. - Archeológiai Értesítő, 111. pp. 141-169.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1984. A Csunya-völgy I. sz. sziklaüreg Mollusca-faunája. - Malakológiai Tájékoztató, 4. pp. 54-58.
 • Krolopp E. 1984. Kvartermalakológiai kollokvium az U.M. VIII. Kongresszusán Budapesten (1983. aug. 29.). - Malakológiai Tájékoztató, 4. pp. 72-75.
 • Krolopp E. 1984. Magyarországi pleisztocén és recens malakológiai bibliográfia. Szerk.: Merényi L. (Könyvismertetés). - Soosiana, 12. p. 125.
 • Krolopp E. - Pintér L. 1984. Kerney, M. P., Cameron, R. A. D., Jungbluth, J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde (Könyvismertetés).- Soosiana, 12. p. 124.
 • Krolopp E. 1984. A magyarországi pleisztocén Mollusca-fauna jellemvonásai. Die Charakterzüge der ungarischen pleistozänen Molluskenfauna. - Soosiana, 12. pp. 7-10.
 • Krolopp E. - Szónoky M. 1984. A Kettős-Körös völgye két jellegzetes fáciesének üledéktani és paleoökológia összehasonlítása. - Alföldi Tanulmányok, 8. pp. 43-57.
 • Krolopp, E. 1983. Malacological analysis of the samples from the Pilismarót - Pálrét. In: Dobosi, V. T. et al.: Upper palaeolithic settlement in Pilismarót - Pálrét. - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 35. pp. 287-311. (304-306).
 • Krolopp, E. 1983. Biostratigraphic division of Hungarian Pleistocene formations according to their mollusc fauna. - Acta Geologica Hungarica, 26. pp. 69-82.
 • Fűköh, L. - Krolopp, E. 1983. Holocene lacustran fauna from Sárrét in County Fejér, Hungary. - Abstract Eight International Malacological Congress Budapest 1983, p. 41.
 • Krolopp, E. 1983. Gastrocopta-Arten aus den Pleistozänbildungen Europas.- Abstract Eight International Malacological Congress Budapest 1983, p. 75.
 • Krolopp, E. 1983. Bericht über den quartärmalakologischen Forschungen in Ungarn. - Abstract Eight International Malacological Congress Budapest 1983, p. 74.
 • Krolopp E. 1983. A magyarországi pleisztocén képződmények malakológiai tagolása. - Kandidátusi disszertáció, pp. 1-160. (kézirat)
 • Krolopp E. 1983. Új állattani folyóirat. - Malakológiai Tájékoztató, 3. pp. 49-50.
 • Krolopp E. 1983. A Magyar Állami Földtani Intézet recens malakológiai gyűjteménye. - Malakológiai Tájékoztató, 3. pp. 15-18.
 • Jánossy D. - Kordos L. - Krolopp E. 1982-83. A Függő-kői-barlang (Mátraszőlős) felső-pleisztocén és holocén faunája. - Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 47-61.
 • Krolopp E. 1982-83. Josef Paul Lueger (1981): Die Landschnecken in Pannon und Pont des Wiener Beckens (Könyvismertetés). - Soosiana, 11-12. p.38.
 • Fűköh L. - Krolopp E. 1982-83. A Muflon-barlang negyedkori üledékeinek malakológiai vizsgálata. - Soosiana, 10-11. pp. 31-37.
 • Krolopp, E. 1982-83. Verzeichnis der pleistozänen Mollusken Ungarns. A magyarországi pleisztocén Mollusca-fajok jegyzéke. - Soosiana, 10-11. pp. 75-78.
 • Krolopp, E. 1982. Malacological data of the loess exposures at Ságvár. In: Vörös, I.: Faunal remains from the Gravettian reindeer hunters’ campsite at Ságvár. - Folia Archaeologica, 33. pp. 43-71. (63-64)
 • Krolopp E. 1982. A malakológia régészeti felhasználása. - Régészeti Továbbképző Füzetek, l. pp. 28-30.
 • Krolopp, E. 1982. Biostratigraphic classification of Pleistocene formations in Hungary on the basis of their mollusc fauna. - Quaternary Studies in Hungary, pp. 107-111.
 • Krolopp E. 1982. Negyedidőszaki sztratotípusaink Mollusca faunája: Süttő. - Földtani Intéézet Évi Jelentése 1980-ról, pp. 371-380.
 • Krolopp E. - Vörös I. 1982. Macro-Mammalia és Mollusca maradványok a Mezőlak-Szélesmező pusztai tőzgtelepről. - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 1. pp. 39-64.
 • Krolopp E. - Szónoky M. 1982. Az Ős-Körös körösladányi rétegsorának paleoökológiai és ősföldrajzi vizsgálata. - Alföldi Tanulmányok, 6. pp. 7-23.
 • Krolopp E. 1981. Csigák,kagylók. II. kiadás pp. 1-64. Búvár Zsebkönyvek (Móra Kiadó, Budapest)
 • Krolopp E. 1981. Negyedidőszaki sztratotípusaink Mollusca faunája: Kisláng. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1979-ről, pp. 477-482.
 • Krolopp E. 1981. A Pilismarót - diósi paleolit telep kulturrétegéből származó minta malakológiai vizsgálata. In: T. Dobosi Viola: Pilismarót - Diós: új őskőkori telep. - Communicationes Archeologicae Hungariae, 1. pp. 9-27 (25).
 • Jánossy, D. - Krolopp, E. 1981. Die pleistozänen Schnecken- und Vertebraten-Faunen von Süttő (Travertine, Deckschichten und Spalten). - Fragmenta Mineralogica et Paleontologica, 10. pp. 31-58.
 • Krolopp E. 1981. A Sághegy csigafaunája. - Az Alpokalja természti képe, 1. Közlemények 1976-1981, pp. 103-104.
 • Krolopp E. 1981. Megemlékezés Kormos Tivadarról. - Soosiana, 9. pp. 73-74.
 • Kordos L. - Krolopp E. 1980. Felső-pleisztocén forrásmészkő-üledék Mollusca- és gerinces faunája az egri Dobó-bástya területéről. - Folia Historica-naturalia Musei Matraensis, 6. pp. 5-12.
 • Krolopp E. - Szónoky M. 1980. Fosszilis gyöngyök. - Malakológiai Tájékoztató, 1. pp. 21-23.
 • Krolopp E. - Szónoky M. 1980. Fosszilizációs és paleoökológiai vizsgálatok az Ős-Körös üledékeinek Mollusca faunáján. - Malakológiai Tájékoztató, 1. pp.20-21.
 • Brunnacker, K. - Jánnossy, D. - Krolopp, E. - Skoflek, I.- Urban, B. 1980. Das jungmittelpleistozäne Profil von Süttő 6 (Westungarn). - Eiszeitalter u. Gegenwart, 30. pp. 1-18.
 • Krolopp E. 1980. Adatok az Ancylus fluviatilis O.F.Müller 1774 magyarországi recens és pleisztocén elterjedéséhez. - Soosiana, 8. p. 24.
 • Krolopp E. 1980. Fosszilis Unio-gyöngyök a magyarországi pleisztocén üledékekből. - Soosiana, 8. pp. 21-23.
 • Krolopp E. 1980. A Földtani Intézet pleisztocén malakológiai típusanyaga. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1978-ról, pp. 359-383.
 • Krolopp, E. 1980. Die mittelpleistozäne, jungpleistozäne und postglaziale Gastropodenfauna der Felsnische Tarkő. - Karszt- és Barlangkutatás, 9. pp. 15-38.
 • Krolopp E. 1979. Anisus strauchianus (Clessin, 1886) a magyarországi pleisztocén üledékekből. - Soosiana, 7. pp 9-10.
 • Krolopp E. 1979. Megemlékezés Soós Lajosról (1879-1972). - Soosiana 7.pp.1-2.
 • Krolopp E. 1979. A magyarországi pleisztocén képződmények Gastrocopta fajai. - Földtani Intézet Évi jelentése 1977-ről, pp. 289-312.
 • Molnár, B. - Krolopp, E. 1978. Latest Pleistocene Geohistory of the Bácska Loess Area. – Acta Mineralogica-Petrographica Szeged, 22. 2. pp. 245-265.
 • Krolopp E. 1978. A szabadhidvégi alsópleisztocén fauna. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1976-ról, pp. 297-310.
 • 1978. A Corbicula fluminalis (O.F.Müller 1774) előfordulása a magyarországi pleisztocén üledékekben. - Soosiana, 6. pp. 3-8.
 • Krolopp, E. - Ložek, V. - Jäger, D. - Heinrich, W-D. 1977. Die conchylien aus dem fossilen Tierbausystem von Pisede bei Malchin. - Wissenschafliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 26. 3. pp. 257-274.
 • Krolopp, E. 1977. Absolute Cronological Data of the Quaternary Sediments Hungary. A magyarországi negyedkori üledékek abszolut kronológiai adatai. -Földrajzi Közlemények, 25. 1-3. pp. 230-232 + táblázat.
 • Krolopp, E.1977. Midle Pleistocene Mollusc Fauna from the Vértesszőllős Campsite of Prehistoric Man. A vértesszőllősi ősemberi lelőhely középső pleisztocén Mollusca-faunája. - Földrajzi Közlemények, 25. 1-3. pp. 188-211.
 • Kretzoi M. - Krolopp E. 1977. Alsópleisztocén-végi puhatestű és gerinces fauna a kőröshegyi téglagyár (Balatonföldvár) feltárásából. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1975-ről. pp. 369-382.
 • Krolopp E. 1977. Alföldi mélyfúrások Zsigmondy - Halaváts-féle Mollusca anyagának reviziója. III. A zombori (Sombor), szabadkai (Subotica), nagybecskereki (Zrenjanin) artézikút-fúrások. - Földtani Intézet Évi Jelentése l975-ről, pp. 145-161.
 • Krolopp, E. 1977. Angaben zur Entfaltung der mitteleuropäischen fluviatilen Molluskenfauna. - Malacologia, 16. 1. pp. 149-153.
 • Krolopp E. - Schweitzer F. - Scheuer Gy. - Dénes Gy. - Kordos L. - Skoflek I. - Jánossy D.1976. A budai Várhegy negyedkori képződményei. - Földtani Közlöny, 106. 3. pp. 193-228.
 • Kretzoi M. - Krolopp E. - Lőrincz H. - Pálfalvy I. 1976. A rudabányai alsópannóniai prehominidás lelőhely flórája, faunája és rétegtani helyzete. - Földtani Intézet Évi Jelentése l974-ről, pp. 365-394.
 • Krolopp E. l976. Alföldi mélyfúrások Zsigmondy - Halaváts-féle Mollusca anyagának reviziója. II. A hódmezővásárhelyi, szegedi, szarvasi és kecskeméti artézi kút fúrás. - Földtani Intézet Évi Jelentése l974-ről, pp. 133-156.
 • Krolopp E. 1976. Melanoides tuberculata (O.F.Müller l774) a magyarországi pleisztocén képződményekből. - Soosiana, 4 pp. 51-56.
 • Kretzoi M. - Krolopp E. - Pálfalvy I. 1976. A magyar földtan terresztrikus rétegtani dokumentációja a MÁFI gyüjteményében. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1973-ról, pp. 383-389.
 • Krolopp E. 1976. Alföldi mélyfúrások Zsigmondy - Halaváts-féle Mollusca anyagának reviziója. I. A szentesi artézi kút fúrás. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1973-ról, pp. 195-218.
 • Krolopp E. 1975. Helicella obvia (Hartman, 1840) a magyarországi pleisztocénből. - Soosiana, 3. pp. 7-10.
 • Krolopp E. 1974. Tarcal-Citrombánya őskőkori lelőhely Mollusca-faunája. In: T. Dobosi, V.: Adatok a Bodrog-völgy őskőkorához. - Folia Archaeologica, 25. pp. 25-28.
 • Krolopp E. - Radócz Gy. 1974. Pleisztocén képződmények Bükkszenterzsébet környékén. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1972-ről. pp. 87-100.
 • Krolopp E. 1973. Csigák, kagylók. pp. 1-64. Búvár Zsebkönyvek (Móra Kiadó, Budapest)
 • Krolopp E. 1973. Mollusca faunánk faunatörténeti vizsgálatának jelentősége. -Soosiana, 1. pp. 47-52.
 • Krolopp E. 1973. Dr. Soós Lajos (1879-1972). - Soosiana, 1. pp.4-6.
 • Jánossy, D - Kordos, L - Krolopp, E. - Topál, Gy. 1973. The Porlyuk Cave of Jósvafő. - Karszt-és Barlangkutatás, 7. pp. 15-59.
 • Krolopp, E. 1973. Quaternary malacology in Hungary. Negyedkori malakológia Magyarországon. - Földrajzi Közlemények, 21. pp. 161-171.
 • Krolopp, E. 1973. Faunengeschichtliche Bedeutung der altpleistozänen Molluskenfauna von Ungarn. - Malacologia, 14. pp. 29-32.
 • Kretzoi M. - Krolopp E. 1972. Az Alföld harmadkor végi és negyedkori rétegtana az őslénytani adatok alapján. - Földrajzi Értesítő, 21. pp. 133-158.
 • Krolopp E. 1970. Őslénytani adatok a nagyalföldi pleisztocén és felső-pliocén rétegek sztratigráfiájához. - Őslénytani Viták, 14. pp. 5-43.
 • Krolopp, E. 1969. Faunengeschichtliche Untersuchungen im Karpatenbecken. - Malacologia, 9. pp.111-119.
 • Krolopp E. 1969. Beszámoló Ausztriában és NDK-ban tett tanulmányútról. -Őslénytani Viták, 11. pp. 25-31.
 • Krolopp, E. 1969. Die jungpleistozäne Molluskenfauna von Tata (Ungarische VR). - Berichte der Deutschen Gesellschaft für Geologische Wissen. Reihe A. Geologie und Pal ontologie, 14. pp. 491-505.
 • Jánossy, D. - Krolopp, E. - Brunnacker, K. 1969. Die Felsnische Uppony I. (Nordungarn). - Eiszeitalter und Gegenwart, 19. pp. 37-41.
 • Krolopp, E. 1968. Notice sur la faune de Mollusques de la station d'Érd. In: Gáboriné Csánk, V. La station du paleolithique moyen D Érd, Hongrie. - Monumenta Historica Budapestienensia, 3. pp. 57.
 • Krolopp E. 1967. Pleisztocén molluszka-faunák paleoökológiai vizsgálata. -Őslénytani Viták, 8. pp. 1-4.
 • Krolopp E. 1966. A Mecsek hegység környéki löszképződmények biosztratigrágiai vizsgálata. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1964-ről, pp. 137-189.
 • Krolopp, E. 1965. Mollusc Fauna of the Sedimentary Formations of the Quternary Period, Hungary. - Acta Geologica Hungarica, 9. pp. 153-160.
 • Krolopp E. 1965. A hazai pleisztocén malakológiai kutatások eredményei és feladatai. - Őslénytani Viták, 4. pp. 29-36.
 • Rónai A. - Bartha F. - Krolopp E. 1965. A kulcsi löszfeltárás szelvénye. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1963-ról, pp. 167-185.
 • Krolopp E. 1965. A Dorog-Esztergomi-medence pleisztocén képződményeinek biosztratigráfiai vizsgálata. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1963-ról, pp. 133-145.
 • Krolopp, E. 1964. Das erste pleistozäne Vorkommen von Helicigona banatica Rm. (Gastropoda) in Ungarn und dessen zoogeographische Bedeutung. - Annales Historico-naturalis Musei Nationalis Hungarici, 56. pp. 185-188.
 • Krolopp, E. 1964. Die Molluskenfauna. In: Vértes, L. (ed.): Tata, eine mittelpaläolitische Travertin-Siedlung in Ungarn. - Archeologia Hungarica, 43. pp. 87-103.
 • Krolopp, E. 1962. Die Molluskenfauna der niedrigen Aueterrasse im Grundprofil von Szekszárd. - Swiatowit, 24. pp. 203-210.
 • Krolopp E. 1961. A Buda környéki alsó-pleisztocén mésziszapok csiagfaunájának állatföldrajzi és ökológiai vizsgálata. - Egyetemi doktori értekezés, pp. 1-141. Budapest.
 • Krolopp E. 1961. A tihanyi felső-pleisztocén Mollusca-fauna. - Földtani Intézet Évi Jelentése 1957-58-ról, pp. 505-509.
 • Krolopp E. 1958. A Budai-hegység csigafaunájának kialakulása. - Állattani Közlemények, 46. pp. 245-253.
 • Krolopp E. 1954. Néhány malakofaunisztikai adat a Dunántúlról. - Állattani Közlemények, 44. pp. 189-191.